Oma Helen betjänar dygnet runt

Appen Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst. I appen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Det kostar ingenting att använda tjänsten.

app-store.png  

Logga in via webbläsaren

Nytt i appen Oma Helen – Gör smartare energival och minska dina elkostnader

Följ med förbrukningsverkan med Valtti-el

Kunder som har Valttiel-avtalet kan via förbrukningsverkansvyn i Oma Helen följa med hur elförbrukningen fördelats på billiga och dyra timmar samt hur avtalets månadspris har bildats. Infografens fördelning visar hur den egna förbrukningen har påverkat elavtalets fasta prisdel.

Prata med chatboten

Chatboten är Helens virtuella assistent för kunder som använder Oma Helen. Den kan i realtid ge svar på de vanligaste frågorna som gäller förbrukning, avtal, fakturor, kunduppgifter och hantering av ärenden som gäller energikunder. Du hittar chatboten på Helens kundtjänst i appen och webbläsaren. Tjänsten är tillgänglig 24/7. Chatboten ersätter den tidigare meddelandefunktionen.

Noggrann uppföljning av förbrukningen

Nu kan du följa med din egen elförbrukning via förbrukningsgrafen, både i kilowattimmar och euro för en dag, vecka, månad, år eller flera år åt gången. Tills vidare kan funktionen endast användas av kunder som har ett tidsbundet avtal med ett fast pris, eller ett av följande: Börsel, Bas El, Vindkraftel, Marknadsprisel eller Allmän el.

Följ timpriset för el

I Oma Helens elavsnitt hittar du ett diagram med Nord Pool-elbörsens timpriser för Finlands område, utan skatt eller marginal som uppbärs av elbolaget. Med diagrammet är det enkelt att planera och schemalägga sin elförbrukning till de stunder då elen är som billigast. Timprisen för inkommande dygn meddelas under föregående dag cirka kl. 15.

Huomaa sähkön tyyriit ja edulliset tunnit.png

Notera dyra och billiga eltimmar

Genom att aktivera Oma Helens prisaviseringar får du en avisering om timpriset för el nästa dag är exceptionellt högt eller lågt. Appen meddelar om kilowattpriset överstiger 20 cent eller understiger 5 cent. Aviseringen skickas dagligen cirka klockan 15.

Tarkkaile omaa sähkönkulutustas euromääräisenä_sv.png

Följ med din egen elkonsumtion i euro

Med cirkeldiagrammet på Oma Helens framsida kan du granska din faktiska elförbrukning för förra månaden. Du ser också hur dina elkostnader fördelas i euro. Tills vidare kan den här funktionen endast användas av kunder som har ett tidsbundet avtal, Börsel, Bas el, Vindel, Marknadsprisel eller Allmän el.

Ladda enkelt ned appen Oma Helen

 1. Appen Oma Helen är tillgänglig för alla Helens elkunder
 2. Ladda gratis ned appen på App Store (iOS) eller Google Play (Android)
 3. Första gången du använder appen ska du identifiera dig med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat
 4. Appen Oma Helen är klar för användning!

Varför Oma Helen?

 

Alla dina avtalsuppgifter på samma ställe

Var finns fakturorna? Hurdant är ditt nuvarande elavtal och hur mycket kostar din el?

Dessa och flera andra elärenden hittar och granskar du smidigt i Oma Helen! I appen hittar du alla dina avtals- och fakturauppgifter.

 

 

Nyckeln till att förstå din energiförbrukning

Hurdan förbrukning har du? I Oma Helen får du all information som du behöver om elförbrukningen i ditt hem samt produktionen hos dina solpaneler.

Du följer enkelt med din produktion och förbrukning till och med på tim- och dagsnivå med hjälp av den insiktsfulla informationen.

 

 

Tillgänglig dygnet runt

Behöver du flytta elavtalet till en ny adress eller skulle du vilja ändra på ditt faktureringssätt?

Även dessa förändringar kan du göra själv i Oma Helen just då när det passar dig bäst. I appen sköter du ärenden dygnet runt.

 

Egenskaper hos appen Oma Helen

 • Se dina avtals- och kunduppgifter – så ser du hurdant ditt elavtal är och hur mycket din el kostar
 • Följ med energiförbrukningen i ditt hushåll – så vet du vid vilken tidpunkt elen förbrukas
 • Dra full nytta av solpanelerna – du får en helhetsbild av din energiproduktion
 • Kontrollera fakturor och faktureringsuppgifter – du hittar hela din faktureringshistoria i tjänsten
 • Ändra datum för fakturan och faktureringssätt – i appen gör du ett e-fakturaavtal behändigt
 • Gör flyttanmälan enkelt – du kan flytta ditt nuvarande avtal till en ny adress
 • Läs vanliga frågor om fakturering och elavtal

Den bästa Oma Helen skapas tillsammans

Vi förbättrar kontinuerligt Oma Helen och utvecklar nya egenskaper hos appen. Vi vill också höra din åsikt! Hört om appen Oma Helen:

”Ett mycket behändigt sätt att förstå den egna elförbrukningen på ett nytt sätt"
”Den här appen var lätt att använda och smidig att logga in i. Rapporterna om elförbrukningen var bra och intressanta"
”Enkel och tydlig app. Via den får jag bra info om panelernas produktion och min egen förbrukning"

Ge respons via App Store (iOS) eller Google Play (Android):

 

Frågor och svar om Oma Helen

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

För Android-enheter kan du hämta appen i Google Play för iOS-enheter i App Store. Appen är gratis.

Appen fungerar tills vidare bara för Helens elavtalskunder. Kontrollera att du har ett giltigt elavtal med Helen. Om hushållets elavtal är t.ex. i din makes namn kan hen ta appen i bruk med sina egna koder. Vi lägger snart till nya egenskaper och nya typer av kundrelationer.

Webbtjänsten Oma Helen kan också användas av Helen Ab:s kunder inom fjärrvärme och kyla samt företagskunder. Nuförtiden betjänar webbtjänsten också enbart överföringskunder.

Vi får officiella mätdata från elnätsbolaget och de levereras oftast med en eller två dagars fördröjning.

Du kommer till Oma Helens webbläsarversion genom att logga in i tjänsten Helen.fi. Vi förnyade skötseln av ärenden på webben mot ett ännu användarvänligare håll och utvecklade en modern och anpassad Oma Helen-webbläsartjänst. Tjänsten tas helt i bruk i etapper. Följ med våra kommunikationskanaler för mer information om appen.

Du kan ladda ned energiförbrukningsrapporten via webbversionen av Oma Helen. När du är inloggad i webbversionen av Oma Helen kan du se förbruknings- och produktionsuppgifter för dina förbrukningsplatser i avdelningen ”El”, som du kommer till från ingångssidan. Uppe till höger i elförbrukningstabellen finns en blå balk där det står ”Ladda ned som fil”. När du klickar på balken öppnas en vy där du kan ladda ned en rapport för önskat tidsintervall. Rapporten öppnas som en Excel-fil.