Laddning av elbilar

Trafikens framtid är elelektrisk. Att köra på el visar att du har gjort en miljöväligt val. När du har en laddstation hemma, har du din bil alltid färdigt att gå. Dessutom kan du utnyttja Helen Lataus laddningsservice.

Egen laddstation för elbilen

Att ladda en elbil ska vara lika lätt och bekväm som att köra det. Vi installerar laddningstation inom sju arbetsdagar efter beställningen är gjord och ger instruktioner om användningen.

Läs mer

Det publika laddningsnätverket för elbilar

När du är på väg, kan du använda Helen Lataus för att ladda din elbil. Vi har redan mer än 150 laddstationer. Med Helen Lataus, laddar du med rent vindkraft.

Läs mer