Laddning av elbilar

Trafikens framtid är elelektrisk. Att köra på el visar att du har gjort en miljöväligt val. Dessutom kan du utnyttja Helen Lataus laddningsservice.

Det publika laddningsnätverket för elbilar

När du är på väg, kan du använda Helen Lataus för att ladda din elbil. Vi har redan mer än 300 laddstationer. Med Helen Lataus, laddar du med rent vindkraft.

Läs mer