Laddstation för hemmabruk till elbilen

Vi har gjord det enkelt och snabbt att skaffa laddstation till elbilen. Laddstationen installerar vi inom sju arbetsdagar efter att beställningen är gjort och ger instruktioner om användningen.

Ta kontakt

Det är enkelt att ladda en elbil hemma

Lättanvänd laddstation för alla elbilar

Det ska vara lika enkelt och trevligt att ladda elbilen hemma som att köra med den. Därför erbjuder vi en laddstation för helt eldrivna bilar och hybridbilar som kan installeras i ditt enfamiljshus.

Vi installerar och testar varje laddstation för att laddningen ska vara enkel och säker från första början. Du kan koncentrera dig på att njuta av rena kilometrar. Som finländsk föregångare när det gäller körning med elbilar vill vi att så många som möjligt ska ha möjlighet att börja köra på el. Därför levererar vi laddstationer till hela Finland.

Sähköauton latauslaite

Effektiv laddning av elbilen nu och i framtiden

Garo är en lättanvänd laddbox som passar utmärkt för hemmaladdning. Med den laddar du säkert såväl en helt eldriven elbil som en laddbar hybrid – den är alltså kompatibel även med din följande elbil.

  • Installation utförd av en yrkesman i elbranschen samt tillbehör ingår i priset
  • Boxen kräver inte identifiering, du kan börja ladda genast
  • En fem meter lång fast laddkabel typ 2 underlättar laddningen – det behövs ingen separat laddsladd
  • Passar både laddbara hybrider och helt eldrivna bilar
  • Laddeffekt från 3,7 kW upp till 22 kW
Sähköautoa ladataan Helenin latauspisteellä

Laddstationer också för bostadsbolag samt det omfattande nätverket Helen Laddning

Det går lätt och snabbt att skaffa en laddstation för elbil inte bara till egnahemshus utan också till bostadsbolag, oavsett boendeform.

När du är ute i trafiken ser Helen Laddnings omfattande laddningsnätverk till att din resa löper utan avbrott. När du laddar din elbil med Helen Laddning, kör du med miljövänlig vindkraft.

Laddning av elbilar i bostadsbolag

Nätverket Helen Ladding

Priset på laddstationen jämte installation i ett enfamiljshus är 1 450 €

Det är möjligt att få hushållsavdrag på 200 euro för installationsarbetet.

 

Ta kontakt

Laddeffekten bestämmer laddningstiden

Laddningstiden för en elbil är beroende av den tillgängliga laddeffekten och typen av elbil.

En laddbar hybridbils mindre batteri laddas med lägre laddeffekt, medan en helt eldriven bils kraftigare batteri kan laddas med högre effekt.

Den största möjliga laddeffekten bestäms enligt kapaciteten hos kundens elanslutning och elbilens laddeffekt. Laddboxens effekt regleras i samband med installationen.

Laddeffekt Laddnings tid, laddhybrid Laddningstid, helt eldriven bil
3,7 kW 3 h 12 h
7,4 kW 1,5 h 6 h
11 kW   4 h
22 kW   2 h

Ta kontakt

Dela: