Det är enkelt att ladda en elbil hemma

Lättanvänd laddstation för alla elbilar

Det ska vara lika enkelt och trevligt att ladda elbilen hemma som att köra med den. Därför erbjuder vi en laddstation för helt eldrivna bilar och hybridbilar som kan installeras i ditt enfamiljshus.

Vi installerar och testar varje laddstation för att laddningen ska vara enkel och säker från första början. Du kan koncentrera dig på att njuta av rena kilometrar. Som finländsk föregångare när det gäller körning med elbilar vill vi att så många som möjligt ska ha möjlighet att börja köra på el. Därför levererar vi laddstationer till hela Finland.

Sähköauton latauslaite

Effektiv laddning av elbilen nu och i framtiden

Garo är en lättanvänd laddbox som passar utmärkt för hemmaladdning. Med den laddar du säkert såväl en helt eldriven elbil som en laddbar hybrid – den är alltså kompatibel även med din följande elbil.

 • Installation utförd av en yrkesman i elbranschen samt tillbehör ingår i priset
 • Boxen kräver inte identifiering, du kan börja ladda genast
 • 4,5 meter lång fast laddkabel typ 2 underlättar laddningen – det behövs ingen separat laddsladd
 • Passar både laddbara hybrider och helt eldrivna bilar
 • Laddeffekt från 3,7 kW upp till 22 kW
Sähköautoa ladataan Helenin latauspisteellä

Laddstationer också för bostadsbolag samt det omfattande nätverket Helen Laddning

Det går lätt och snabbt att skaffa en laddstation för elbil inte bara till egnahemshus utan också till bostadsbolag, oavsett boendeform.

När du är ute i trafiken ser Helen Laddnings omfattande laddningsnätverk till att din resa löper utan avbrott. När du laddar din elbil med Helen Laddning, kör du med miljövänlig vindkraft.

Laddning av elbilar i bostadsbolag

Nätverket Helen Ladding

Priset på laddstationen jämte installation i ett enfamiljshus är 1 490 €

Det är möjligt att få hushållsavdrag på 200 euro för installationsarbetet.

 

Ta kontakt

Laddeffekten bestämmer laddningstiden

Laddningstiden för en elbil är beroende av den tillgängliga laddeffekten och typen av elbil.

En laddbar hybridbils mindre batteri laddas med lägre laddeffekt, medan en helt eldriven bils kraftigare batteri kan laddas med högre effekt.

Den största möjliga laddeffekten bestäms enligt kapaciteten hos kundens elanslutning och elbilens laddeffekt. Laddboxens effekt regleras i samband med installationen.

Laddeffekt Laddnings tid, laddhybrid Laddningstid, helt eldriven bil
3,7 kW 3 h 12 h
7,4 kW 1,5 h 6 h
11 kW   4 h
22 kW   2 h

Så här går det till att skaffa en laddstation till ett enfamiljshus

Vi levererar laddstationer för elbilar som enkel nyckelfärdig lösning. Vi ser till att laddstationen tas i bruk på ett tryggt sätt som uppfyller kraven. Vid behov kartlägger vi objektet för att hjälpa dig välja en lämplig lösning. Läs här hur det går till att skaffa en laddstation.

Förhandsutredning

Det går snabbare att hitta en lämplig lösning om du först reder ut frågorna nedan*.

Ta kontakt

Meddela oss om ditt intresse för att skaffa en laddningslösning.

Välj laddningslösning

På basis av förhandsutredningen väljer vi den laddningslösning som är bäst för dig. Vid behov gör vi en kartläggning* av objektet för att säkerställa att lösningen är rätt.

Gör beställning

Beställ en laddningslösning enligt vår offert, och redan efter en dryg vecka kan du ladda bilen hemma på din gård.

Leverans och installation

Vi installerar och tar i bruk laddstationen på ett tryggt sätt som uppfyller kraven och instruerar dig i hur laddstationen används.

Njut av att ha elbil!

*1) Hur stor är fastighetens huvudsäkring? 2) Vilken är fastighetens uppvärmningsform? 3) Vilka andra elektriska apparater finns det i fastigheten? 4) Vill du ha en laddstation med fast 4,5 m Type 2-laddkabel eller med Type 2-uttag, så att du använder din egen laddkabel? 5) Installationen av laddstationen monterad på en vägg närä elskåp, matningskabellängd max 15m (fysiskt avstånd ca 5-13m beroende på kabeldragning 6) Finns det plats i elskåpet för de extra komponenter som behövs (du kan skicka oss ett foto av elskåpet för att reda ut saken)?

*I fall där det är oklart om ett basinstallationspaket är tillräckligt rekommenderar vi att det görs en kartläggning av objektet. En kartläggning kostar 100€ (moms 24 %).

Frågor och svar om elbilism

Vanliga frågor om elbilism

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

De vanligaste platserna för laddning av elbilen är hemma och på jobbet, alltså platser där bilen står parkerad längre tider. Enligt undersökningar brukar elbilar laddas hemma dagligen och också på jobbet regelbundet. Som komplement behövs det publika laddstationer, där man kan ladda elbilen t.ex. om man är på arbets- eller semesterresa. Helen har lösningar för alla ovan nämnda objekt.

Det är enkelt att börja använda Helens publika laddningsnätverk för elbilar genom att registrera sig som Helen Laddnings kund. Vårt laddningsnätverk består för närvarande av 250 stationer, varav en del är snabbladdningsstationer och en del medelsnabba laddstationer. Som Helen Laddnings kund har du också tillgång till Virtas laddningsnätverk för elbilar som omfattar hela Europa.

Vilken laddningslösning som är lämplig avgörs alltid från fall till fall, men en av de viktigaste frågorna är hur kostnaderna för den el som använts för laddning ska fördelas. Den som bor i enfamiljshus betalar sannolikt elräkningen ensam, och då finns det inget behov av att särskilt specificera den el som förbrukas via laddstationen, och själva laddstationen kan då också vara av enklare typ. I övriga boendeformer måste kostnaden för den el som använts för laddning kunna inriktas korrekt, vilket kräver en betydligt smartare laddstation.

Det behövs en kartläggning av objektet för att utreda om två bilar kan laddas samtidigt. Laststyrning i kombination med lång laddningstid gör att det sannolikt är möjligt att ladda två bilar, men fastighetens grundlast och lediga kapacitet avgör med hur stor laddningseffekt bilarna kan laddas.

Valet av laddstation

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Den viktigaste faktorn som påverkar laddningshastigheten är elbilens egna inbyggda laddares effekt. Oavsett hur stor effekt laddstationen i hemmet har är det alltså bilen som avgör hur snabbt batteriet kan laddas och om laddningen sker på en, två eller tre faser. Andra faktorer som påverkar laddningshastigheten är bl.a. hur mycket laddning det finns i batteriet när laddningen börjar, batteriets temperatur samt utomhustemperaturen.

Ett annat sätt är att välja en så effektiv laddstation som möjligt utifrån fastighetens säkringsstorlek.

Valet av laddstation baserar sig vanligen på båda de ovan nämnda sätten, samt med beaktande av att bilen står parkerad hemma eller på jobbet i medeltal 12 timmar per dag, vilket gott och väl räcker till för de flesta laddningsbehov.

I enfamiljshus är huvudsäkringarnas storlek vanligen 3x25A (eller 3x35A). Kapaciteten är tillräcklig för att ladda en elbil, bara objektets grundläggande egenskaper har beaktats vid valet av laddningslösning. Faktorer som inverkar är bl.a. fastighetens uppvärmningsform och huruvida där finns annan elutrustning med betydande förbrukning. Vid behov tar man i bruk laststyrning, med vars hjälp ledig kapacitet fortlöpande kan utnyttjas för laddning av elbilen automatiskt, optimalt och säkert.

Grundregeln är ändå att laddstationens tillåtna märkström ska vara klart lägre än huvudsäkringens storlek. Om fastighetens säkringsstorlek till exempel är 3x25A (eller 3x35A), rekommenderas en laddstation på 3x16A eller mindre. En laddstation på 3x16A ger redan en laddningseffekt på 11 kW medan en laddstation på 1x16A ger en laddningseffekt på 3,6 kW.

För mer krävande installationsobjekt går det också att beställa kartläggning från oss. Då säkerställer man att allt arbete kan utföras på en och samma gång.

Med laststyrning avses förmågan att övervaka ett enfamiljshus totala förbrukning och begränsa laddningseffekten om den totala förbrukningen blir för hög. I enfamiljshus skyddar laststyrningen husets huvudsäkring, men medger ändå så effektiv laddning som möjligt under de rådande omständigheterna.

Följande frågor gör det lättare att jämföra offerter:
Vilket är det högsta tillåtna avståndet från elskåpet till platsen där laddstationen installeras?
Vilka väggmaterial är tillåtna vid installation på vägg?
Ingår också alla elkomponenter som behövs i offerten? Enligt SFS-EN 61851-1 ska vid installation av laddningsutrustning varje laddstation skyddas med:

 • jordfelsbrytare av typ B ELLER
 • jordfelsbrytare av typ A OCH en anordning som upptäcker DC-felström
 • Dessutom ska enligt SFS 6000-7-722:2017 varje anslutningspunkt ha separat matning via en gruppledning som ska skyddas med överströmsskydd (automatsäkring).
 • Ovan nämnda komponenter kan vara integrerade i laddstationen eller monterade i den matande centralen

Tillåter laddstationen laddning via 1-fas eller 3-fas, vilken är laddstationens högsta laddningseffekt och är det möjligt att vid behov begränsa denna effekt?

Av säkerhetsskäl avråder elexperter och försäkringsbolag från att ladda elbilen via ett vanligt eluttag, annat än i nödfall. I Europa är Type 2-uttag eller -kontakter, som är särskilt framtagna för laddning av elbilar, ett krav i publika laddstationer. Därför är dessa ett naturligt och tryggt val också för laddstationer för hemmabruk.

Helens laddstationer för hemmet saknar energimätare enligt MID-standarden, men i Helens sortiment finns också laddstationer av den här typen. Ett alternativ är att i anslutning till en laddstation för hemmet installera en separat energimätare med manuell avläsning i elcentralen. Ta kontakt med vår försäljning för närmare information.

Den laddstation för enfamiljshus som finns i Helens produktsortiment kan installeras i stället för ett kraftströmsuttag. Det är fråga om en fast installation, vilket innebär att det egentliga kraftströmsuttaget tas ur bruk.

Anskaffning och leverans av laddstationer

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Leveranstiden för en laddstation som endast kräver basinstallation är sju vardagar.

Vi levererar laddstationen som nyckelfärdig lösning. Basinstallationen innefattar:

 • Installation av laddstationen monterad på en vägg närä elskåp, matningskabellängd max 15m (fysiskt avstånd ca 5-13m beroende på kabeldragning)
 • Dragning av elkabel, montering på puts
 • En (1) genomföring i träkonstruktion
 • Nödvändiga installationstillbehör
 • Kontroll av laddstationens funktion
 • Service- och användarutbildning

Om det inte räcker med enbart basinstallation, kan man göra en kartläggning av objektet före beställningen av laddstationen. Då säkerställer man att allt arbete kan utföras på en och samma gång. Det kan vara klokt att låta göra en kartläggning om installationen inte kan ske på vägg, om det behövs installationslister eller om installationen kräver markarbeten. Eventuella överraskande extra arbeten överenskoms och debiteras separat, också i samband med basinstallation.

Utrustningen har 2 års garanti och garantitiden börjar när utrustningen är installerad och klar att ta i bruk.

För installationsarbetet kan du få 200 euro i hushållsavdrag. En laddstation i hemmet som är avsedd för tjänstebil betraktas dessutom från och med 1.1.2021 som en del av bilens beskattningsvärde på samma sätt som annan tilläggsutrustning. Skattemyndigheten håller på att utarbeta närmare anvisningar om detta.

Ta kontakt

Dela: