Spot el för företag och husbolag

I ett Spot-elavtal bestäms elpriset direkt enligt marknadspriset på elbörsen.

Spot El

Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el. Till exempel år 2022 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 15,40 c/kWh (moms 0 %) utan marginal.
Spotpris +
0,31 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/månad
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 49
Förnybara 10

För mer information


Laddning av elbilar for företag

Laddstationer är ett klart ställningstagande för ekologisk trafik. Laddning möjlighet är ett bra lockbbete för kunder och anställda.


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.