Börsel

I ett Spot-elavtal bestäms elpriset direkt enligt marknadspriset på elbörsen.

Spotpris
+
0,31 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/månad

För vem?

När du är beredd att reglera ditt företags elförbrukning och att hålla koll på förändringar i elpriset.

Ett spot-elavtal är ett bra val när marknadspriset på el börjar gå ner kraftigt, till exempel om priserna på utsläppsrätter sjunker eller om vattensituationen snabbt förändras. Priserna på övriga elprodukter reagerar då inte nödvändigtvis lika snabbt på prissänkningen som ett spot-elavtal. I motsatt situation är priserna i ett avtal om börsel de första att reagera uppåt. Det är bra att vara medveten om den här risken.

Via våra tjänster kan du hålla koll på ditt företags elförbrukning och elkostnader. I tjänsten ser du också en jämförelse som visar om du med din egen förbrukning har lyckats spara jämfört med exempelvis ett jämnt elpris.

Hur bildas priset?

Elpriset bildas på basis av det realiserade börspriset för varje timme och elförbrukningen. I ett spot-avtal består priset av grundavgift och energipris.

På räkningen ser du det realiserade medelpriset för varje månad. En månad har cirka 720 timmar, och varje timme har ett eget pris. Därför visas timpriserna inte separat på räkningen. Medelpriset fås genom att vikta priset för varje enskild timme av månaden med energiförbrukningen under ifrågavarande timme.

Om företagets elförbrukning inte mäts och registreras per timme beräknas det månatliga elpriset utgående från typbelastningskurvan för grupp 3 i Handels- och industriministeriets beslut nr 491.

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 49
Förnybara 10

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Vattenkraft för företag