Vattenkraft

Ett vattenkraftsavtal är ett bekymmersfritt val. Du får ett förmånligt elavtal för ditt företag med fast pris under hela avtalsperioden.

För vem?

För dig som vill ha ett förmånligt elavtal för ditt företag och vill att elen ska komma från förnybara energikällor. Vattenkraft är ett bekymmersfritt val eftersom priset i avtalet inte förändras överraskande utan är fast under hela avtalstiden.

Hur bildas priset?

Elpriset är oförändrat under hela den tvååriga avtalsperioden. Priset består av ett fast energipris och en månatlig grundavgift (3 €/mån.). Priserna exkluderar moms (moms 0 %).

Elens ursprung

I ett vattenkraftsavtal är elen producerad med vattenkraft och ursprungsgaranterad.

De specifika koldioxidutsläppen från vattenkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs mer om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto%
Vattenkraft 100

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Spot el för företag