Elprodukter för små företag

Alla företag och sammanslutningar som förbrukar under 300 000 kWh per år kan bekvämt teckna elavtal på nätet.

Rekommendationer till dig

Spot El

Varierar Tills vidare Kombination
 • Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el.
 • Till exempel år 2022 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 15,40 c/kWh (moms 0 %) utan marginal.
 • Priserna är momsfria (0 %)
Spotpris +
0,31 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/månad

Bas el

Varierar Tills vidare Kombination
 • Ett enkelt och riskfritt elavtal, där elpriset följer marknadspriserna med en viss fördröjning
 • Tillsvidareavtal
 • Priserna är momsfria (0 %)
15,42 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/månad

Samanskaffningsel - S

Varierar Tillsvidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel S är för företag vars årliga förbrukning är under 40 000 kWh.
 • Priserna är momsfria (0 %).
Portföljpris +
0,25 c/kWh
Grundavgift 10,00 €/månad

Samanskaffningsel - M

Varierar Tillsvidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel M är för företag vars årliga förbrukning är mellan 40 000 – 240 000 kWh.
 • Priserna är momsfria (0 %)
Portföljpris +
0,17 c/kWh
Grundavgift 12,00 €/månad

Samanskaffningsel - L

Varierar Tillsvidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel L är för företag vars årliga förbrukning är över 240 000 kWh.
 • Priserna är momsfria (0 %)
Portföljpris +
0,15 c/kWh
Grundavgift 20,00 €/månad

Vattenkraft 2 år

Fast Tidsbunden Förnybar
 • Elpriset är oförändrat under hela den tvååriga avtalsperioden
 • Vattenkraft är det rätta valet för företag som värdesätter bekymmersfrihet och el från förnybara energikällor
 • Priserna är momsfria (0 %)
8,18 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/månad

Förbrukningsel

Leveransskyldighetsprodukt
Varierar Tills vidare Kombination
 • Helens leveransskyldighetsprodukt som kan beställas av alla kunder som omfattas av Helen Elnäts leveransskyldighet
 • Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn
 • För priserna gäller moms 0 %
15,42 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/månad

För mer information