Elprodukter för små företag

Alla företag och sammanslutningar som förbrukar under 300 000 kWh per år kan bekvämt teckna elavtal på nätet.

Rekommendationer till dig

Tidsbunden Stabilel (24 mån)

Fast Tidsbunden Kombination
 • Ett tidsbundet avtal för 2 år.
 • Passar för små och medelstora företag med jämn profil, vars årsförbrukning är under 300 MWH och vars huvudsäkring är på högst 3 x 63 A.
 • Priserna är momsfria (0 %).
7,59 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån

Tidsbunden Stabilel (12 mån)

Fast Tidsbunden Kombination
 • Ett tidsbundet avtal för ett år.
 • Passar för små och medelstora företag med jämn profil, vars årsförbrukning är under 300 MWH och vars huvudsäkring är på högst 3 x 63 A.
 • Priserna är momsfria (0 %).
7,95 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån

Spot-el

Varierar Tills vidare Kombination
 • Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el.
 • År 2023 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 5,65 c/kWh (moms 0 %, utan marginal).
 • Priserna är momsfria (0 %)
Spotpris +
0,39 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/mån

Basel Företag

Enkel
Varierar Tills vidare Kombination
 • Ett enkelt och riskfritt elavtal, där elpriset följer marknadspriserna med en viss fördröjning
 • Tillsvidareavtal
 • Priserna är momsfria (0 %)
12,47 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/mån

Samanskaffningsel - S

Varierar Tills vidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel S är för företag vars årliga förbrukning är under 40 000 kWh.
Portföljpris +
0,25 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/mån

Samanskaffningsel - M

Varierar Tills vidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel M är för företag vars årliga förbrukning är mellan 40 000 – 240 000 kWh.
Portföljpris +
0,17 c/kWh
Grundavgift 10,00 €/mån

Samanskaffningsel - L

Varierar Tills vidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel L är för företag vars årliga förbrukning är 240 000–300 000 kWh.
Portföljpris +
0,15 c/kWh
Grundavgift 15,00 €/mån

Tidsbunden Vattenkraftel

Fast Tidsbunden Förnybar
 • Elpriset är oförändrat under hela den tvååriga avtalsperioden
 • Vattenkraft är det rätta valet för företag som värdesätter bekymmersfrihet och el från förnybara energikällor
 • Priserna är momsfria (0 %)
7,79 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån

Förbrukningsel Företag

Leveransskyldighetsprodukt
Varierar Tills vidare Kombination
 • Helens leveransskyldighetsprodukt som kan beställas av alla kunder som omfattas av Helen Elnäts leveransskyldighet
 • Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn
 • För priserna gäller moms 0 %
12,47 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/mån

Börsel Företag

Leveransskyldighetsprodukt
Varierar Tills vidare Kombination
 • Börsel Företag är ett elavtal som erbjuds av Helen till kunder som omfattas av leveransskyldigheten.
 • År 2023 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 5,65 c/kWh (moms 0 %, utan marginal).
 • Priserna är momsfria (0 %)
0,39 c/kWh
Grundavgift 3,95 €/mån

För mer information