Elprodukter för små företag

Alla företag och sammanslutningar som förbrukar under 300 000 kWh per år kan bekvämt teckna elavtal på nätet.

Rekommendationer till dig

Spot-el

Varierar Tills vidare Kombination
 • Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el.
 • Till exempel år 2022 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 15,40 c/kWh (moms 0 %) utan marginal.
 • Priserna är momsfria (0 %)
Spotpris +
0,31 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/mån

Basel Företag

Varierar Tills vidare Kombination
 • Ett enkelt och riskfritt elavtal, där elpriset följer marknadspriserna med en viss fördröjning
 • Tillsvidareavtal
 • Priserna är momsfria (0 %)
12,47 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/mån

Samanskaffningsel - S

Varierar Tills vidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel S är för företag vars årliga förbrukning är under 40 000 kWh.
 • Priserna är momsfria (0 %).
Portföljpris +
0,25 c/kWh
Grundavgift 10,00 €/mån

Samanskaffningsel - M

Varierar Tills vidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel M är för företag vars årliga förbrukning är mellan 40 000 – 240 000 kWh.
 • Priserna är momsfria (0 %)
Portföljpris +
0,17 c/kWh
Grundavgift 12,00 €/mån

Samanskaffningsel - L

Varierar Tills vidare Kombination
 • Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris.
 • Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla.
 • Samanskaffningsel L är för företag vars årliga förbrukning är över 240 000 kWh.
 • Priserna är momsfria (0 %)
Portföljpris +
0,15 c/kWh
Grundavgift 20,00 €/mån

Tidsbunden Vattenkraftel

Fast Tidsbunden Förnybar
 • Elpriset är oförändrat under hela den tvååriga avtalsperioden
 • Vattenkraft är det rätta valet för företag som värdesätter bekymmersfrihet och el från förnybara energikällor
 • Priserna är momsfria (0 %)
7,39 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån

Förbrukningsel Företag

Leveransskyldighetsprodukt
Varierar Tills vidare Kombination
 • Helens leveransskyldighetsprodukt som kan beställas av alla kunder som omfattas av Helen Elnäts leveransskyldighet
 • Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn
 • För priserna gäller moms 0 %
12,47 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/mån

För mer information