Basel Företag

Basel Företag är ett enkelt och riskfritt elavtal, där priset hålls jämnt med beaktande av elmarknadernas säsongsvariationer. Avtalet gäller tills vidare.

Prisförändring för Basel Företag från och med 1.8.2024: energipris 10,80 c/kWh, grundavgift 4,77 €/mån (moms 0 %)

Är Basel Företag ett lämpligt val för mitt företag?

Basel Företag är ett enkelt och riskfritt val, eftersom avtalet gäller tills vidare med två veckors uppsägningstid. Basel Företag passar företag med en huvudsäkring på högst 3 x 63 A och en årlig elförbrukning på mindre än 100 000 kWh.  

Se elprislistor och villkor

Vad består priset på Basel Företag av?  

Energipriset på avtalet Basel Företag är jämnt, varvid du undviker prisfluktuationer. Om det sker betydande förändringar på elmarknaden kan energipriset ändras. Vi meddelar rventuella prisändringar minst en månad innan det nya priset träder i kraft.

Priserna är momsfria (0 %).

Basel Företag

Ett tryggt och säkert val för företaget. Elpriset i avtalet följer marknadspriset med en viss fördröjning. Priserna är momsfria (0 %).

Prisförändring för Basel Företag från och med 1.8.2024: energipris 10,80 c/kWh, grundavgift 4,77 €/mån

12,47 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/mån
Beställ

Ursprunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 554,9 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0,44 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Kärnkraft 14
Fossila 81
Förnybara 5