Börsel Företag

Börsel Företag är ett elavtal som erbjuds av Helen till kunder som omfattas av leveransskyldigheten*. Avtalets energipris varierar timvis baserat på marknadspriset på elbörsen, vilket ger företag eller bostadsföreningar möjlighet att spara och direkt påverka sina elkostnader genom att styra och optimera sin elförbrukning till kostnadseffektiva timmar.

Prisförändring för Börsel Företag från och med 1.6.2024: spotpris + marginal 0,39 c/kWh, grundavgift 3,95 €/mån.

Beställ nu

Vem kan ingå ett Börsel Företag -elavtal?

Börsel Företag är ett elavtal som kan ingås av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att ingå ett Börsel Företag -avtal. Om det visar sig att kundkraven inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet. För de som inte omfattas av leveransskyldigheten erbjuder vi Spot-el.

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Uppgifter om avtalet

Priset för Börsel Företag-avtalet är alltid i linje med marknadspriset, eftersom avtalspriset följer de timvis realiserade energipriserna på elbörsen. Börsel Företag är el av blandad ursprung enligt den finska produktionsdistributionen. Avtalet är giltigt tills vidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på två veckor.

Börsel Företag

Börsel Företag är ett elavtal som erbjuds av Helen till kunder som omfattas av leveransskyldigheten. Avtalets energipris varierar timvis baserat på marknadspriset på elbörsen.

Prisförändring för Börsel Företag från och med 1.6.2024: spotpris + marginal 0,39 c/kWh, grundavgift 3,95 €/mån.

0,31 c/kWh
Grundavgift 3,17 €/mån
Beställ

Ytterligare information

Prissättningen av Börsel Företag-avtalet består av en grundavgift och ett energipris.

Energipriset fastställs timvis baserat på det realiserade timpriset på elbörsen, till vilket en marginal läggs till. Energipriset bestäms separat för varje timme av dygnet, och det pris som faktureras baserar sig alltså på din förbrukning under respektive timme. Att kontrollera elförbrukningen kan påverka elfakturan genom att utnyttja timmar när energipriset är lägre.

Grundavgiften för elavtalet är en fast månadsavgift som är oberoende av mängden förbrukad elektricitet. Du kan kontrollera den aktuella grundavgiften i avtalsdetaljerna, tillgängliga på vår Yritys Helen-tjänst.

Företagspriser är momsbefriade (0% moms).


På räkningen ser du det realiserade medelpriset för varje månad. En månad har cirka 720 timmar, och varje timme har ett eget pris. Därför visas timpriserna inte separat på räkningen. Medelpriset fås genom att vikta priset för varje enskild timme av månaden med energiförbrukningen under ifrågavarande timme.

Du kan se din företags eller bostadsförenings faktiska förbrukning samt en sammanfattning av de realiserade kostnaderna på elräkningen.

I Yritys Helen kan du följa din elförbrukning ända ner på timnivå och smidigt hantera ärenden som rör ditt avtal. Tjänsten är kostnadsfri.

Logga in på Yritys Helen.

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12