Förbrukningsel Företag

Förbrukningsel Företag är Helens elavtal för kunder som omfattas av leveransskyldigheten*. Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på två veckor. Du får information om en eventuell prisändring minst en månad före det nya priset träder i kraft.

Vem kan ingå ett Förbrukningsel Företag -elavtal?  

Förbrukningsel Företag är ett elavtal som kan ingås av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att ingå ett Förbrukningsel Företag -avtal. Om det visar sig att kundkraven inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet.  

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år och en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Uppgifter om avtalet  

Förbrukningsel Företag är ett elavtal som gäller tillsvidare med en uppsägningstid på två veckor. Energipriset på avtalet hålls jämnt och därigenom undviker du undviker prisfluktuationer. Om det sker betydande förändringar på elmarknaden kan energipriset ändras. Vi meddelar rventuella prisändringar minst en månad innan det nya priset träder i kraft.

Företagspriserna är exklusive moms (moms 0 %).

Förbrukningsel Företag

Helens leveranspliktsprodukt, som kan beställas av Helen Sähköverkkos leveranspliktskunder. Kontraktet gäller tills vidare.

12,47 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12