Förbrukningsel till företag

Förbrukningsel är Helens elavtal för kunder som omfattas av leveransskyldigheten*. Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på två veckor. Du får information om en eventuell prisändring minst en månad före det nya priset träder i kraft.

Det nya priset på Förbrukningsel är 12,47 c/kWh (moms 0 %) fr.o.m. 1.11.2023.

Vem kan ingå ett Förbrukningsel-elavtal?  

Förbrukningsel är ett elavtal som kan ingås av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att ingå ett Bruksel-avtal. Om det visar sig att kundkraven inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet.  

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Uppgifter om avtalet  

Förbrukningsel är ett elavtal som gäller tillsvidare med en uppsägningstid på två veckor. Priset på el kan stiga eller sjunka då marknadspriserna förändras. Vi meddelar alltid om eventuella prisförändringar i god tid på förhand.  

Företagspriserna är exklusive moms (moms 0 %).

Förbrukningsel

Helens leveranspliktsprodukt, som kan beställas av Helen Sähköverkkos leveranspliktskunder. Kontraktet gäller tills vidare.
15,42 c/kWh
Grundavgift 3,82 €/månad
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12