Samanskaffningsel

Genom ett avtal om Samanskaffningsel får du el till stabilt marknadspris. Elen köps i små partier till en anskaffningsportfölj. Också andra företag är med i anskaffningsportföljen och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla. Du undviker höga pristoppar på el och tack vare den decentraliserade anskaffningsmodellen kan du dra fördel av förmånligare prisperioder på elmarknaden, eftersom hela elpriset inte säkras på en gång för en bestämd tid.

För vem?

När du vill ha ett bekymmersfritt tillsvidareavtal till marknadspris för ditt företag.  

Med hjälp av Samanskaffningsel får också mindre företag samma fördelar som storkunder i fråga om elanskaffningsmodellerna. Vi säkrar elpriset i samanskaffningsportföljen för din räkning utan separata säkringskostnader.

Vad innebär samanskaffning?

I ett avtal om Samanskaffningsel köps el på elbörsen till en gemensam anskaffningsportfölj under en 12 månaders period i små partier, vilket jämnar ut elpriset och skapar förutsägbarhet i budgeteringen.​​ Du får tillgång till en 12 månaders prisprognos.

Samanskaffningskunderna finns i samma portfölj och anskaffningen görs med en strategi som är gemensam för alla kunder.

Vad består priset av?

Elpriset består av det månatliga realiserade energipriset i samanskaffningsportföljen samt av en produktspecifik grundavgift och marginal. Företagspriserna är angivna utan moms (MOMS 0 %).

Hur långt är avtalet?

Avtalet gäller tills vidare och har 6 månaders uppsägningstid.

Välj storlek efter elförbrukningen

Samanskaffningsel S är till för företag vars elförbrukning är mindre än 40 000 kWh per år. Portföljpris + 0,25 c/kWh, Grundavgift 5,00 €/mån
Samanskaffningsel M är till för företag vars elförbrukning är 40 000 – 240 000 kWh per år. Portföljpris + 0,17 c/kWh, Grundavgift 10,00 €/mån
Samanskaffningsel L är till för företag vars elförbrukning är 240 000–300 000 kWh per år. Portföljpris + 0,15 c/kWh, Grundavgift 15,00 €/mån
Beställ

Ursprunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Bas el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Kärnkraft 18
Fossila 70
Förnybara 12

Samanskaffningsel prisprognos för de kommande 12 månaderna

Prisprognosen består av en skyddad andel till skyddspriset och värderingen av den öppna andelen till stängningspriserna från dagen före rapporteringsdatumet. Prognosen inkluderar den aktuella Fingrid-avgiften, portföljens uppskattade profil kostnad och produktförsäljarens marginal. Moms ingår inte. Prisprognosen är en energiprisprognos för portföljen som inte inkluderar elkostnader för överföring. Prognosen för de kommande 12 månaderna upprättades den 17.5.2024.

 

  Samanskaffningsel - L Samanskaffningsel - M Samanskaffningsel - S
06 5.27 5.29 5.37
07 5.22 5.24 5.32
08 5.54 5.56 5.64
09 5.69 5.71 5.79
10 6.74 6.76 6.84
11 7.31 7.33 7.41
12 8.26 8.28 8.36
01 10.42 10.44 10.52
02 9.66 9.68 9.76
03 8.63 8.65 8.73
04 6.45 6.47 6.55
05 5.24 5.26 5.34

Faktiska priser på samanskaffningsel

Nedan visas den månatliga utvecklingen av elpriser från realiserade energipriser i c/kWh, exklusive moms. Energipriserna inkluderar mäklaravgifter.

 

  Samanskaffningsel - L Samanskaffningsel - M Samanskaffningsel - S
05 6.19 6.21 6.29
06 4.92 4.94 5.02
07 6.57 6.59 6.67
08 5.44 5.46 5.54
09 7.05 7.07 7.15
10 7.44 7.46 7.54
11 7.19 7.21 7.29
12 8.82 8.84 8.92
01 11.52 11.54 11.62
02 8.38 8.40 8.48
03 8.31 8.33 8.41
04 5.71 5.73 5.81