Spot-el – börsel för företag och husbolag

Priset på Spot-el bestäms på basis av marknadspriset på elbörsen. Den passar bra för ert företag eller husbolag om ni kan reglera er elförbrukning och är redo att följa med spot-priserna på elbörsen. Priset på avtalet består av en grundavgift och ett energipris.

Vem lämpar det sig för?

När ni är redo att reglera elanvändningen i ert företag eller husbolag och följa med förändringar i elpriset.

Spot-el är ett bra val när marknadspriset på el sjunker kraftigt till exempel när priset på utsläppsrätter sjunker, eller vid snabba förändringar i vattenläget. I dessa situationer reagerar inte priserna på andra elprodukter nödvändigtvis lika snabbt på prissänkningen som Spot-el. I en omvänd situation reagerar priserna på börsavtalet först med att stiga. Denna risk lönar det sig att vara medveten om.

Du kan följa med elförbrukningen och dess kostnader i Yritys Helen. I tjänsten ser du en jämförelse om huruvida du lyckats uppnå besparingar med din förbrukning jämfört med till exempel el till ett jämnt pris.

Hur bildas priset?

Elpriset bildas timvis baserat på realiserat börspris och elanvändning. Priset på avtalet består av en grundavgift och ett energipris. Företagspriserna anges utan moms (moms 0 %).

På fakturan ser du månadens faktiska medelpris. En månad har cirka 720 timmar och för varje timme bildas ett eget pris. Därför visas de inte separat på fakturan. Medelpriset fås när man betonar priset på varje timme under månaden med energiförbrukningen för månaden i fråga.

Om företagets förbrukning av el inte kan mätas och registreras timvis, räknas det månatliga priset på el med typbelastningskurvan för grupp 3 som definierats i Handels- och industriministeriets beslut nummer 491.

Spot-el

Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el. År 2023 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 5,65 c/kWh (moms 0 %, utan marginal).

Spotpris +
0,39 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 554,9 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0,44 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 81
Kärnkraft 14
Förnybara 5