Tidsbunden Stabilel

Tidsbunden Stabilel gör det möjligt att fixera priset på el för ditt företag under avtalsperioden. Med ett fast energipris säkerställer du bekymmeslöshet för elprisets del och skapar en möjlighet för noggrann budgetering och förutsägbarhet i energikostnader.

Beställ

Uppgifter om avtalet

  • Enkelt och bekymmerslöst med ett fast pris
    Ett fast pris på Stabilel säkerställer enkelhet och bekymmerslöshet, eftersom priset på elavtalet för ditt företag inte ändras under hela avtalsperioden
  • Förutsägbarhet till energikostnaderna i ditt företag
    Med det fasta priset kan du på förhand budgetera och förutse energikostnader för ditt företag
  • Ändra ursprunget på elen i avtalet enkelt
    Du kan ändra ursprunget på Tidsbunden Stabilel enkelt till utsläppsfritt med hjälp av vår tilläggstjänst Förnybar energi

Se elprislistor och villkor

 

Varför Tidsbunden Stabilel?

Tidsbunden Stabilel är ett elavtal med ett fast pris för små och medelstora företag med jämn profil, vars årsförbrukning är under 300 MWH och vars säkringar är mindre än 3x63A. Priset på Stabilel består av en grundavgift och ett fast energipris. Den tidsbundna avtalsperioden kan vara 12 eller 24 månader lång.

Ursprunget på Tidsbunden Stabilel är blandad el i enlighet med Finlands produktionsmix. Ursprunget på energin i avtalet kan enkelt bytas ut till utsläppsfritt med tilläggstjänsten Förnybar energi.

Välj elavtals längd

Energi 8,16 c/kWh, Grundavgift 3,99 €/mån
Energi 7,56 c/kWh, Grundavgift 3,99 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12