Tidsbunden Vattenkraftel

Genom att välja Tidsbunden Vattenkraftel som nytt elavtal för ditt företag gör du ett ekologiskt hållbart val. Ett avtal om vattenkraft är ett bekymmersfritt val, eftersom elpriset är fast under hela avtalsperioden.

För vem passar Tidsbunden Vattenkraftel?

Tidsbunden Vattenkraftel är det rätta valet för företag som värdesätter bekymmersfrihet och el från förnybara energikällor. Vattenkraftel är ett miljövänligt avtal, där elen till 100 % är producerad med förnybar energi. Tidsbunden Vattenkraftel passar företag med en huvudsäkring på högst 3 x 63 A och en årlig elförbrukning på mindre än 300 000 kWh.

Se elprislistor och villkor

Vad består priset av?

Tidsbunden Vattenkraftel är ett bekymmersfritt val, eftersom elpriset är oförändrat under hela den tvååriga avtalsperioden. Priset består av ett fast energipris och en månatlig grundavgift.

Företagspriserna är angivna utan moms (MOMS 0 %).

Tidsbunden Vattenkraftel

Ett förmånligt vattenkraftsavtal för företaget. Elförsäljningspriset är oförändrat under hela den tvååriga avtalsperioden.

7,89 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån
Beställ

Elens ursprung

I ett Vattenkraftel är elen producerad med vattenkraft och ursprungsgaranterad.

De specifika koldioxidutsläppen från vattenkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs mer om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Vattenkraft 100