Företagets kundtjänst

Vi hjälper dig gärna med frågor som gäller ditt företags avtal och fakturering och ordnar elavtal för småföretag och skräddarsyr energilösningar för storföretag.

Kundtjänst för företag

Vi betjänar dig med frågor som gäller ditt företags avtal och faktuering.

Läs mer

För mer information


Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för företags kundtjänst.


Ge respons


Ändra ditt företags kontaktuppgifter

Faktuering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter. Bekanta dig med faktuering här.

Läs mer

För mer information


E-faktura tillstånd


Kontonummer


Inkasso


Kreditering