Företagets kundtjänst

Vi hjälper dig gärna med frågor som gäller ditt företags avtal och fakturering och ordnar elavtal för småföretag och skräddarsyr energilösningar för storföretag.

Kundtjänst för företag

Vi betjänar dig med frågor som gäller ditt företags avtal och faktuering.

Läs mer

Faktuering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter. Bekanta dig med faktuering här.

Läs mer

För mer information


E-faktura tillstånd (B2B-faktura)


Kontonummer


Inkasso


Kreditering