Kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
mån-fre kl 8–17

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Kundservice

Små och medelstora företag
09 617 8080
Priserna på samtal och öppettider

Besöksadress (kundtjänst)
Elhuset, Kampgränden 2 / Malmbrinken 6, 3. våningen
mån–fre kl. 8–16

E-post

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Helen i Tammerfors
tampere@helen.fi

Kraftverk

Hanaholmens kraftverk
Bjälkgatan 1 - 3, Helsingfors

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Gammelstadens vattenkraftverk
Tavastvägen 163, Helsingfors

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Fjärrvärme apparater 09 617 8045
Byggarbetsplatser 09 617 3016

Helen Elnät Ab

Anslutningar 09 617 8086

För mer information


Kundtjänst för företag

Vi betjänar dig med frågor som gäller ditt företags avtal och faktuering.