Kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
mån-fre kl 8–17

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Kundservice

Små och medelstora företag
09 617 8080
Priserna på samtal och öppettider

Besöksadress (kundtjänst)
Elhuset, Kampgränden 2 / Malmbrinken 6, 3. våningen
mån–fre kl. 8–16

 

E-post

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Helen i Tammerfors
tampere@helen.fi 

Kraftverk

Hanaholmens kraftverk
Bjälkgatan 1 - 3, Helsingfors

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Gammelstadens vattenkraftverk
Tavastvägen 163, Helsingfors

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme anslutning Skicka e-post
09 617 8013
Fjärrvärme avtal Skicka e-post
09 617 8014
Fjärrvärme fakturering Skicka e-post
09 617 8001
Fjärrvärme apparater Skicka e-post
09 617 8012
Fjärrkyla försäljning och kontrakt Skicka e-post
09 617 8015
Fjärrkyla tekniska frågor Skicka e-post
09 617 8012
Byggarbetsplatser 09 617 3016

Helen Elnät Ab

Anslutningar Skicka e-post
09 617 8086

För mer information


Kundtjänst för företag

Vi betjänar dig med frågor som gäller ditt företags avtal och faktuering.


Ge respons


Ändra ditt företags kontaktuppgifter


Våra specialister

Kontakta våra specialister.

Dela: