Kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
mån-fre kl 8–17

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Kundservice

Små och medelstora företag
09 617 8050
Priserna på samtal och öppettider

E-post

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Helen i Tammerfors
tampere@helen.fi

Kraftverk

Hanaholmens kraftverk
Bjälkgatan 1 - 3, Helsingfors

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Gammelstadens vattenkraftverk
Tavastvägen 163, Helsingfors

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme avtal 09 617 8045
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Byggarbetsplatser 0800 160 602
Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme apparater 09 617 8045

Helen Elnät Ab

Anslutningar 09 617 8086

För mer information