Uppsägning av elavtalet

Om du vill häva ditt företags eller din sammanslutnings elavtal, använd kontaktformuläret nedan eller ring vår kundservice på 09 617 8080 (samtalspriser).

Kunduppgifter

Uppgifter om förbrukningsplatsen

Uppgifter om kontaktpersonen

Uppgifter om avslutande av avtalet

För mer information


Kundtjänst för företag

Vi betjänar dig med frågor som gäller ditt företags avtal och faktuering.


Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för företags kundtjänst.


Ge respons


Ändra ditt företags kontaktuppgifter


Våra specialister

Kontakta våra specialister.

Dela: