• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Företagets kundservice

Uppsägning av elavtalet

Om du vill häva ditt företags eller din sammanslutnings elavtal, använd kontaktformuläret nedan eller ring vår kundservice på 09 617 8080 (samtalspriser).

Kunduppgifter

Uppgifter om förbrukningsplatsen

Uppgifter om kontaktpersonen

Uppgifter om avslutande av avtalet

Dela: