Börja producera solenergi

Vi är föregångare inom utnyttjande av solenergi.

 

Ta vara på solenergins fördelar

Fördelar med självförsörjning

 • Lokalt producerad solkraft är ofta billigare än el som köps från nätet
 • Ett solkraftverk med en samarbetsmodell som anpassats individuellt för ert företag, bl.a. ett kraftverk helt utan investeringar och uppbindning av resurser från kundens sida
 • Vi köper den el du inte uttnyttjar på börspris

Ett miljömedvetet val

 • Bli föregångare inom utnyttjande av nyskapande och rena energilösningar
 • Byggnadens behov av kylning minskar tack vare den solavskärmande effekten
 • Fastighetens elförbrukningsprofil förbättras
 • Produkter och tjänster som framställts med solenergi säljer bra

Helen - en pålitlig partner

 • Föregångare inom utnyttjande av solenergi
 • Teknikoberoende expert
 • Ert företags konsult ända från början av solenergiprojektet
 • Marknadens mest hållbara aktör, vilket är särskilt viktigt i projekt som spänner över flera decennier
 • Vi har redan byggt tiotals stora och små solkraftverk

Kontakta oss

Dela: