Ett solkraftverk öppnar nya dörrar för din affärsverksamhet

Föregångare inom byggande av solkraftverk

Bland våra solenergitjänster hittar du en lämplig lösning för ditt företags behov. Vi bygger ett helt användningsklart solkraftverk för ditt företag, från inledande kartläggning till fortlöpande underhåll. 

Ditt företag kan köpa ett eget solkraftverk eller välja ett alternativ utan startinvestering och skaffa ett solkraftverk som tjänst. Helen är pionjär på solenergimarknaden i Finland och utöver en rad solkraftverk som är Finlands största har vi också byggt solkraftverk i alla storlekar runt om i landet.

Den klart hållbaraste energiformen

Att utnyttja solenergi är hållbart, eftersom solenergin är helt utsläppsfri, ljudlös och räcker till för alla. Egenproducerad solkraft är en klok investering, eftersom all solkraft som du själv producerar är gratis och fri från elskatt och elöverföringsavgifter. Ett solkraftverk höjer också fastighetens värde och minskar fastighetens behov av kylning.

Enligt konsumentundersökningar som vi utfört anser finländarna att solenergi är den allra hållbaraste energiproduktionsformen och det viktigaste sättet att bekämpa klimatförändringen. I vardagsvalen gynnar konsumenterna hållbara företag som utnyttjar solenergi i sin verksamhet.

Solenergi även till hemmen

Solenergi kan också fås till hem runt om i landet. Vi levererar så gott som underhållsfria paneler till småhusets eller bostadsbolagets tak och försäkrar oss om att produktionen kommer i gång bra. Läs mer och be om offert.

Solpaneler till hushåll

Solkraft till bostadsbolag

Välj det sätt att utnyttja solenergi som passar ditt företag bäst

Aurinkovoimala Lapissa yrityksen katolla

Eget solkraftverk

 • Solkraftverk till företagsfastigheten som nyckelfärdig lösning
 • Solkraften från kraftverket ger genast besparingar i företagets elanskaffningskostnader
 • Helen köper eventuell överskottsproduktion från solkraftverket
 • Övervaknings-, service- och underhållstjänster som ytterligare service

Läs mer

Aurinko nousee aurinkovoimalan takaa

Kraftverksandel

 • Solpaneler reserveras för ditt företag i något av Helens solkraftverk, som inte är beläget på företagets egen fastighet
 • Det enklaste sättet att få nytta av solenergins fördelar, även om det inte skulle vara möjligt att skaffa ett eget solkraftverk.

Läs mer

Fem skäl att skaffa solpaneler från Helen

 1. Att välja en pålitlig partner är nyckeln till ett framgångsrikt solkraftverksprojekt. Helen är ett solitt och pålitligt bolag, där affärsverksamhetens kontinuitet är garanterad under solkraftverkets hela livscykel.
 2. I Helens solkraftverk används endast förstklassiga komponenter. Komponenterna från Helen har marknadens längsta garantitider och är framtagna särskilt för finländska förhållanden samt validerade vid användning.
 3. Solenergilösningarna är bara en del av Helens breda utbud av energilösningar. Som Helens partner ses ditt företags behov av energilösningar som en helhet och centraliserat.
 4. Helen har över 100 års erfarenhet av planering, genomförande och underhåll av kraftverk. Vi tar hand om ditt företags solkraftverk också efter att det står färdigt. Våra smarta övervaknings- och optimeringslösningar håller koll på kraftverkets funktion dygnet runt.
 5. Helen är pionjär på solenergimarknaden i Finland. Vi är ett av Finlands största och synligaste energibolag och har fått flera priser för vårt hållbarhetsarbete. Vi har förenat våra krafter med flera kända företag, bland annat Sponda, Granlund och Etola.

Fråga oss om solenergilösningar