Asbestutredning

Vår expert kan utföra en asbestutredning i fastigheten. Om asbestisoleringarna är skadade måste de avlägsnas av ett auktoriserat asbestsaneringsföretag.

Vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 09 617 2213.