• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Fjärrvärme för företag

Fjärrvärmeentreprenörer

Fjärrvärmeentreprenörerna installerar din fjärrvärmeutrustning. Som ett led i vår kvalitetskontroll har vi gjort upp en förteckning över godkända fjärrvärmeentreprenörer. 

Installation av fjärrvärmeutrustning

Kom överens med en godkänd entreprenör om installation av fjärrvärmeutrustningen. Välj en entreprenör på listan och skicka fastighetens VVS-ritningar till oss för granskning och godkännande. Innan utrustningen tas i bruk beställer värmeentreprenören en ibruktagningsbesiktning från oss.

Se listan (pdf, på finska)

Dela: