Spot-el för företag och husbolag

I ett Spot-elavtal bestäms elpriset direkt enligt marknadspriset på elbörsen.

Prisförändring för Spot-el från och med 1.6.2024: spotpris + marginal 0,39 c/kWh, grundavgift 5,00 €/mån.

Spot-el

Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el. År 2023 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 5,65 c/kWh (moms 0 %, utan marginal).

Prisförändring för Spot-el från och med 1.6.2024: spotpris + marginal 0,39 c/kWh, grundavgift 5,00 €/mån.

Spotpris +
0,31 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12