Spot el för företag och husbolag

I ett Spot-elavtal bestäms elpriset direkt enligt marknadspriset på elbörsen.

Spot El

Ett smart val för företaget, när du värdesätter att elpriset är direkt bundet till marknadspriset på el. Till exempel år 2022 var det realiserade genomsnittliga spotpriset på elbörsen 15,40 c/kWh (moms 0 %) utan marginal.
Spotpris +
0,31 c/kWh
Grundavgift 5,00 €/månad
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 49
Förnybara 10

För mer information


Elprodukter för företag och sammanslutningar

Vi har många olika alternativ för företag, som använder mindre än 300 000 kWh per år. Se också våra klimatvänliga vattenkraft och vindkraft alternativ.


Fiksusähkö Takuu Yritys

Puolen vuoden määräaikainen sähkösopimus, joka kannustaa sähkön säästöön ja tarjoaa sinulle hintavakautta sekä mahdollisuuden vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan sähkönkulutusta ohjaamalla. Sähkön toimitus voi alkaa aikaisintaan 16.1.2023.