Kyla till husbolag

Helens kyla är ett effektivt, pålitligt ock miljövänligt sätt att att kyla ner höghuslägenheter i Helsingfors.

Ta kontakt

Det bästa sättet att kyla ner lägenheter i Helsingfors

Vi erbjuder ditt bostadsbolag en pålitlig och effektiv kyllösning som garanterar boendekomforten också under den värsta värmeböljan, men tyst och omärkligt. Inte bara de boende utan också miljön tackar, eftersom vår kyla alltid är klimatneutral.

Kyla finns att tillgå överallt i Helsingfors. I nybyggen lönar det sig att tänka på kylningen redan i byggnadsskedet, men också i gamla hus går det att installera kyla t.ex. i samband med stambyte.

Om ert bostadsbolag inte ligger i närheten av fjärrkylenätet installerar vi kyla som en separat lösning. Hurdant objekt det än är fråga om har vi alltså en lämplig lösning för det.

Taloyhtiöt jäähdytys

Fyra skäl att välja kyla från Helen till bostadsbolaget

 1. Perfekt boendekomfort  
  Helens tysta och effektiva kyla gör att du kan glömma fläktar och andra ineffektiva hjälpmedel under heta somrar, och i stället får du garanterad boendekomfort i alla förhållanden. Också luftkvaliteten i lägenheten förbättras när temperaturen är lagom.
 2. Miljön tackar
  Kyla från Helen är ett energieffektivt och miljövänligt kylningssätt. Den utnyttjar huvudsakligen energikällor som annars skulle gå till spillo. Med hjälp av kylan produceras samtidigt klimatneutral fjärrvärme
 3. Tyst och pålitlig
  Kyla från Helen är enkel för både bostadsbolaget och de boende. Helen producerar och överför kylenergin, och det behövs ingen egen separat produktion. Kylan från Helen är också ytterst driftsäker och så gott som underhållsfri.
 4. Höjer fastighetens värde 
  Kostnaderna är mycket konkurrenskraftiga och lätta att förutse under hela livscykeln. Dessutom ökar fastighetens värde när den ansluts till kyla.

Så här går det till att ansluta sig till kyla från Helen

Ta kontakt

Efter kontakten görs vanligen en kartläggning och en budgetoffert, så att det blir lättare att fatta beslut om att inleda projektplanering. Från bostadsbolagets sida kan disponenten, en styrelsemedlem eller en fastighetskonsult ta kontakt med oss. Våra experter hjälper er genom hela projektet.

Projektplanering

Grattis till beslutet att välja kyla från Helen! Gå vidare med att kontakta en VVS-planeringsbyrå, som kartlägger kylbehovet i ert bostadsbolag och planerar ett lämpligt kylsystem. Våra experter ger er planerare råd om dimensioneringen av anläggningen.

Offert på leverans av kyla

När VVS-planeraren har fastställt fastighetens behov av kyleffekt och anslutningsplatsen, kan vi komma överens om detaljerna och ingå nödvändiga avtal.

Byggandet

Den entreprenör ni valt installerar kylsystemet i fastigheten, dvs. värmeväxlare, rörsystem och utrustning i lägenheterna. Beroende på genomförandesättet levererar vi antingen en fjärrkyleanslutning eller en värmepump som installeras i källaren.

Det är särskilt kostnadseffektivt att installera fjärrkyla i samband med stambyte.

Arbetet medför då inga extra olägenheter för de boende.

Alla energilösningar från Helen

Visste du att vi här på Helen betjänar bostadsbolag i alla frågor som rör energi? Vare sig det handlar om ett förmånligt elavtal för bostadsbolaget, uppvärmning, kyla, solenergi eller möjlighet att ladda elbilar, får du alla lösningar från samma pålitliga partner.

Läs mer om energilösningar för bostadsbolag

Ta kontakt

För mer information