Elbilarna kommer, är ditt bostadsbolag redo?

Elbilar och laddhybrider blir snabbt allt vanligare. Ända upp till 90 % av all laddning av elbilar sker i hemmet, och de boende förväntar sig att bostadsbolagen erbjuder möjlighet att ladda elbilar. Redan nu finns det de som väljer bostadsbolag på basis av detta. Även om behovet inte är akut i ert bostadsbolag ännu i dag, kan det vara det redan i morgon. Vi erbjuder en lösning för ert bostadsbolag som bekväm nyckelfärdig leverans. Visste du att man också kan få bidrag från ARA för investeringen? Läs mer nedan och bekanta dig med våra laddningslösningar.

Trygga och lättanvända laddstationer för bostadsbolag

Sähköautoa ladataan taloyhtiön latauspisteellä

Säker och enkel laddning av elbilar

Vi erbjuder lösningar som lämpar sig för bostadsbolags behov, allt från en ensam laddstation till elektrifiering av alla bilplatser. Våra experter kartlägger objektet och kundbehovet samt ger förslag på en lämplig lösning. Våra laddningslösningar uppfyller de nationella elsäkerhetskraven. Vi installerar laddstationerna på ett säkert sätt och sköter ibruktagandet av laddningstjänsten samt tar hand om underhållet. Vi levererar laddningslösningar till hela landet.

Sähköauto latauksessa taloyhtiön parkkihallissa

Smart laddning – utan stora investeringar

Smarta laddstationer fakturerar bekvämt kunden direkt enligt användning. Smart lasthantering ger möjlighet till jämlik fördelning av laddningseffekten när flera bilar laddas samtidigt.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd för sådana ändringar som laddstationer för elbilar kräver i fastigheternas elsystem. Understödets storlek är 45 % och kan sökas av bostadsbolag, hyresbostadsbolag och parkeringsbolag som ägs av dessa. Understödet kan beviljas till 55 %, om minst hälften av laddstationerna som genomförs med understödet har minst 11 kW laddningseffekt.

Ta kontakt och fråga mer om understödet

Laddning av elbilar för alla behov

Bor du i enfamiljshus eller funderar du på att skaffa laddstationer för elbilar till ditt företag. Helen erbjuder enkla och effektiva laddningslösningar också för de här situationerna.

Laddningslösningar för enfamiljshus

Laddningsnätverket Helen Laddning

Mångsidigaste urvalet av laddstationer för elbilar

Vi erbjuder laddstationer som lämpar sig för finländska förhållanden och har säker strömavstängning. I vårt sortiment finns laddstationer för varierande behov. Vi har laddstationer för både hybridbilar och bilar med full eldrift. De flesta elbilar laddas hemma och för det mesta nattetid. För det här ändamålet passar medelsnabb laddningseffekt bra.

Laddning av hybridbilar och bilar med full eldrift

Vi har flera smarta och hållbara alternativ för laddning av hybridbilar och bilar med full eldrift: ICU Eve mini, ICU Eve och Ensto Chago Pro.

 • Laddningstid ca 4-8 timmar
 • Laddningseffekt 3,7 kW - 22 kW
 • Type 2-laddkontakt

Sähköauton ja hybridin lataus

Standardladdstation

Ett bra val för små bostadsbolag. Den el som förbrukats för laddning övervakas manuellt med hjälp av en inbyggd energimätare.

 • Leveranstid 2 veckor
 • Laddningseffekt 3,7 kW
 • Type 2-laddkontakt eller Type 2-laddkabel

"Att ha elbil är ett smart val. Också i vårt bolag har många funderat på att övergå till elbil. Vid bolagsstämman fattade vi ett enhälligt beslut om att skaffa en laddstation för gemensamt bruk. Det här är en relativt liten utgiftspost i bostadsbolagets budget. Möjlighet att ladda elbilar är en försäljningsfördel, när en bostadsköpare med elbil överväger att köpa en bostad i vårt bostadsbolag"

-Pekko Ahoniemi, styrelseordförande för Bostads Ab Museigatan 3

Anskaffning av laddstation till bostadsbolag

 1. Kartläggning
  Genom en distansgranskning utreder vi om fastigheten har beredskap för installation av laddstationer för elbilar.
 2. Beställning av laddstation
  Bostadsbolaget gör beställningen utifrån de uppgifter som erhållits vid kartläggningen.
 3. Installation och ibruktagande
  Vi installerar och tar i bruk laddstationerna tryggt och i överensstämmelse med kraven.
 4. Laddning av elbilar
  När laddstationen har installerats fakturerar tjänsten direkt den som laddat elbilen – inget extra besvär för bostadsbolaget eller disponenten.

Alla energilösningar från Helen

Visste du att vi här på Helen betjänar bostadsbolag i alla frågor som rör energi? Vare sig det handlar om ett förmånligt elavtal för bostadsbolaget, uppvärmning, kyla, solenergi eller möjlighet att ladda elbilar, får du alla lösningar från samma pålitliga partner.

Läs mer om energilösningar för bostadsbolag

Ta kontakt

För mer information


Gemensam laddstation för elbilar i bostadsbolag

En gemensam laddstation är ett enkelt sätt att erbjuda de boende i bostadsbolaget möjlighet att ladda elbilar.

Dela: