För kunder

Fjärrvärmen håller gångar, innergårdar och uppfarter isfria

 • Ingen snö stannar kvar på gångarna och de hålls torra.
 • Vinterunderhållet underlättas – ingen kostsam snötransport, plogning eller sand behövs.

 • Gångens yta hålls snö- och isfri på vintern.

 • Fotgängarnas säkerhet förbättras.

 • Avisning med hjälp av fjärrvärme är energieffektivt.

 • Installation av ett avisningssystem är en kostnadseffektiv investering som minskar vinterunderhållets utgifter långt framåt i tiden.

Använd fjärrvärmen till golvvärme och till att hålla gården isfri

Fördelar med vattenburen golvvärme

 • Fastighetens energi- och livscykelkostnader minskar avsevärt.

 • Den energieffektivaste typen av golvvärme i hus med fjärrvärme.

 • Lätt att installera i både nybyggen och renoveringsobjekt.

 • Litet utrymmesbehov för tekniken, inga synliga uppvärmningsanordningar.

 • Jämn och komfortabel värme, lätt att justera.

 • Våtutrymmena hålls torra, inga fuktskador.

Det är bra att förbereda för vattenburen golvvärme i samband med ett stambyte, även om den inte genast tas i bruk.

 

Lattialämmityksen on tarkoitus pitää kylpykuone kuivana.

Ta kontakt

Fjärrvärme anslutning Skicka e-post
09 617 8013
Fjärrvärme avtal Skicka e-post
09 617 8014
Fjärrvärme fakturering Skicka e-post
09 617 8001
Fjärrvärme apparater Skicka e-post
09 617 8012
Fjärrkyla försäljning och kontrakt Skicka e-post
09 617 8015
Fjärrkyla tekniska frågor Skicka e-post
09 617 8012
Byggarbetsplatser 09 617 3016
Dela: