Kundtjänsten för värme

Vi betjänar bostadsbolag i alla frågor som rör fjärrvärme.

Avvikande öppettider för vår kundtjänst i slutet av 2023 och över årsskiftet

Vår kundtjänst är stängd enligt följande:

  • Självständighetsdagen 6.12.2023
  • Julen 25.-26.12.2023
  • Nyårsdagen 1.1.2024


De fel- och servicenummer som betjänar dygnet runt, håller öppet 24/7 även då kundservicen är stängd.

Håll koll på bostadsbolagets energianvändning

Utöver pappersrapporterna kan bostadsbolag också beställa uppgifter om fjärrvärmeförbrukningen med en fjärröverföringsdosa som installeras i fastigheten.

Beställ förbrukningsuppgifter som fjärröverföring

Fjärrvärmeutrustning

Läs mer om fjärrvärmeutrustningens olika delar samt anvisningarna om hur du justerar fjärrvärmeutrustningen och använder den energieffektivt.

Läs mer och beställ

Byte av utrustning

Vi erbjuder kostnadsfri experttjänst i samband med byte av utrustning. Genom att utnyttja tjänsten försäkrar du dig om att bytet av fjärrvärmeutrustning sker kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Läs mer och beställ

Fjärrvärme, ändringsarbeten

Vi utför på beställning ändringsarbeten på fjärrvärmeledningar och mätcentraler. Lämna din beställning av ändringsarbete via sidan Ändringsarbeten. Efter din beställning tar vi kontakt så fort som möjligt för att komma överens om ändringsarbetet. Vi ger ett individuellt kostnadsförslag för arbetet.

Avtalsärenden

Meddela oss om ändringar som rör fjärrvärmeavtalet: uppsägning av avtalet, ändringar i fastighetens ägarförhållanden och ändringar i faktureringsuppgifterna.

Ta kontakt i avtalsärenden:

Skicka e-post
09 617 8014

Fjärrvärmen håller gångar, innergårdar och uppfarter isfria

  1. Ingen snö stannar kvar på gångarna och de hålls torra.
  2. Vinterunderhållet underlättas – ingen kostsam snötransport, plogning eller sand behövs.
  3. Gångens yta hålls snö- och isfri på vintern.
  4. Fotgängarnas säkerhet förbättras.
  5. Avisning med hjälp av fjärrvärme är energieffektivt.
  6. Installation av ett avisningssystem är en kostnadseffektiv investering som minskar vinterunderhållets utgifter långt framåt i tiden.

Använd fjärrvärmen till golvvärme och till att hålla gården isfri

Vattencirkulerande golvvärme i fjärrvärmehus

Vattencirkulerande golvvärme är det mest energieffektiva sättet att implementera golvvärme i fjärrvärmehus. Med introduktionen kommer fastighetens energi- och livscykelkostnader att minska avsevärt.

Det är bra att förbereda för vattencirkulerande golvvärme i samband med rörreparationer, även om det inte görs omedelbart. Det är enkelt att installera i både nya och renoverade hus.

Vattencirkulerande golvvärme är också bekväm att använda. Utrustningens utrymmesbehov är litet och inga synliga värmeanordningar är installerade i lägenheterna. Fördelen med vattencirkulerande golvvärme är också jämn och behaglig värme och bra justerbarhet

Ta kontakt

Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Byggarbetsplatser 0800 160 602
Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme apparater 09 617 8045