Information för kunder

På den här sidan hittar du information om fjärrvärmeverksamhet, förändringar och övervakning av användning. Läs mer om våra tjänster och kontakta oss.

Kontakta oss

Följ din bostadsrättsförenings energianvändning

Yritys Helen är det dedikerade kundtjänstportalen för alla Helen's husbolagskunder. Genom att logga in på tjänsten får du en översikt av din energianvändning, hittar dina avtal och räkningar, och hanterar enkelt energirelaterade ärenden.

Som fjärrvärme kund får du tillgång till en användningsrapport och en prognos för fjärrvärme. I användningsrapporten kan du se den årliga faktiska värmeanvändningen. Prognosen ger också en uppskattning av nästa års värmeanvändning. Du hittar användningsrapporterna och prognoserna i Yritys Helen.

Logga in

Tjänster för värmekunder

Byte av utrustning

Vi erbjuder experttjänst i samband med byte av utrustning. Genom att utnyttja tjänsten försäkrar du dig om att bytet av fjärrvärmeutrustning sker kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Läs mer

Fjärrvärme, ändringsarbeten

Vi utför på beställning ändringsarbeten på fjärrvärmeledningar och mätcentraler. Lägg din beställning för ändring genom att kontakta oss. Efter din beställning tar vi kontakt så fort som möjligt för att komma överens om ändringsarbetet. Vi ger ett individuellt kostnadsförslag för arbetet.

Inspektioner av utrustning

Vi kontrollerar installationerna och utrustningen av ditt fjärrvärmesystem som en del av vår kvalitetskontroll, utan kostnad. Vi utför utrustningsinspektioner för både nybyggnationer och byggnader som övergår till fjärrvärme.

Om du vill ha mer information om utrustningsinspektioner och kvalitetskontroll av installationer för fjärrvärme, vänligen kontakta våra experter inom tekniska tjänster för fjärrvärme.

Kontakta oss

Fjärrvärmens priser

Bekanta dig med de aktuella priserna för fjärrvärme.

Läs mer

Frågor? Kontakta oss

Vi betjänar i alla frågor som rör fjärrvärme.

Kontakta oss