Fjärrvärmeutrustning

När fjärrvärmeutrustningen nått 20 års ålder brukar det vara dags att byta den. När bytet förbereds väl kan det genomföras utan långa avbrott i uppvärmningen – under alla årstider och till och med inom en arbetsdag. 

I vår kostnadsfria tjänst ingår

  • individuell dimensionering, som behövs för den nya fjärrvärmeutrustningen
  • hjälp med att bestämma tidpunkt för bytet och med att välja entreprenör och ny utrustning
  • granskning av utrustningsplanerna och installationen
  • ibruktagande av den nya utrustningen på ett pålitligt sätt


Dimensionering av utrustning

Dimensioneringen baserar sig på fastighetens energiförbrukning och de uppgifter som fastighetens representant lämnat om fastigheten. Vi ansvarar inte för dimensioneringens riktighet eller för eventuella kostnader som föranleds därav.

Dimensioneringen av utrustning är kostnadsfri för fastighetens ägare och disponent.


Installation av fjärrvärmeutrustning

Du kan avtala med en behörig entreprenör om installation av din fjärrvärmeutrustning. Som ett led i vår kvalitetskontroll har vi gjort en lista över behöriga fjärrvärmeentreprenörer från vilka du kan köpa utrustning och installation. Använd offertformuläret för att be om offert.

Dimensionering utförs för bostadshus där det inte finns affärslokaler med luftkonditioneringsaggregat. Leveranstiden för dimensionering är cirka en vecka från mottagen beställning.


Kostnader för byte av fjärrvärmeutrustning

I småhus är kostnaderna för byte av fjärrvärmeutrustning cirka 5 000–8 000 euro beroende på utrustning, arbetsmängd och entreprenör. Du kan få ner kostnaderna genom att be om offert på ny utrustning i god tid. Ofta är det förmånligare att byta utrustning under vintern.

I flervåningshus är kostnaderna för byte av fjärrvärmeutrustning cirka 10 000–20 000 euro.

Kontakta oss

09 617 8012

Du kan också fylla i ett formulär på den finska sidan.

För mer information