Tillgänglighetsutlåtande

Helen Ab strävar efter att göra sin webbplats tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (på finska). Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Helen.fi, där innehållet som berör fjärrvärme omfattas av kravet på tillgänglighet enligt lagen. Helens tjänst Sävel Mobil ersätts i början av 2021 med en ny tjänst. 

Tillgänglighetsstatus

Helens webbplats uppfyller delvis kraven på nivå AA enligt Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1. Bristande förenlighet med kraven samt undantag förtecknas nedan.


Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:

a) bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

 • En del av de visuella elementen saknar ändamålsenliga textbeskrivningar (WCAG 1.1.1)
 • En del av elementen på webbplatsen hindrar också användaren från att använda egna hjälpmedel för att markera fokus (WCAG 2.4.7)
 • En del av länkarna saknar ändamålsenliga textbeskrivningar eller beskrivande länktexter (WCAG 1.1.1, 2.4.4)
 • I PDF-dokumenten förekommer flera tillgänglighetsproblem t.ex. i fråga om läsordningen, textbeskrivningarna, markeringen av rubriker och tabeller samt dokumentets språk (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 3.1.1)
 • På en del av sidorna kan popup-kortens och innehållskortens uppbyggnad vara svårtydd när man använder skärmläsare (WCAG 1.3.2, 2.4.4)
 • Blanketter och felmeddelanden
  • Felmeddelanden förmedlas inte alltid automatiskt till skärmläsaren. Ibland är felmeddelandenas layout inte heller informativ ur användarens synvinkel (WCAG 3.3.1)   
 • En del av videoinnehållen saknar textning och/eller syntolkning (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 • Det förekommer brister i användningen av rubriknivåer, särskilt i samband med överhoppning av rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Chatfönster
  • I elavtals-chattboten förekommer flera brister (t.ex. textbeskrivningar och knappar som inte är informativa, meddelanden läses inte automatiskt till skärmläsaren och kontrasterna är otillräckliga) (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 3.3.1, 4.1.3)
  • I kundtjänstens chattfönster förekommer problem med användningen av kontraster och färger (WCAG 1.4.1, 1.4.3)
 •  Icke tillgängligt innehåll på enskilda sidor
  • I avdelningen Ajankohtaista kan knapparna i anslutning till kategorierna i förteckningen Arjessa vara svåra att identifiera som knappar utifrån deras visuella utseende  (WCAG 1.3.1)
  • I artiklarnas innehåll kan det förekomma problem med textbeskrivningarna, läsordningen och namngivningen av länkar (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4)
  • Avdelningen “Popquiz - testaa tietosi” går inte att använda med enbart skärmläsare eller tangentbord (WCAG 2.1.1)
  • Solkalkylatorn Aurinkolaskuri går inte att använda med enbart skärmläsare eller tangentbord (WCAG 2.1.1)
  • När man söker bland nyheter är bilderna i sökresultaten länkar, och deras textbeskrivningar är inte beskrivande (WCAG 1.1.1, 2.4.4)
  • På sidan med en lista över tidigare blogginlägg kan en del av elementen ställa till problem när de används med skärmläsare eller tangentbord (t.ex. länken ”Lataa lisää”, elementet där man väljer år samt bloggpuffarna) (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.4, 3.3.2, 4.1.2)
  • Vyn “Osta sähköä” på ingångssidan kan ställa till problem när den används med skärmläsare eller tangentbord (t.ex. måste tab-panelen fokuseras och den förmedlas till skärmläsaren två gånger) (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
  • På sidan Suvilahden energiajärjestelmä kan en del av elementen ställa till problem när de används med skärmläsare eller tangentbord (t.ex. osynlig fokusering, fokuseringsordningen, knapparna i den interaktiva bilden, bildernas textbeskrivningar) (WCAG 1.1.1, 1.3.3, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7)
  • På sidan Suvilahden aurinkosähkö kan en del av elementen ställa till problem när de används med skärmläsare eller tangentbord  (t.ex. fokusering som syns dåligt, fokuseringsordningen, valet av solpanel, bildernas textbeskrivningar, felmeddelanden, fokuseringsproblem vid mobil användning) (WCAG 1.3.2, 1.4.1, 2.2.1, 2.4.7, 3.2.2, 3.3.1)
  • Det kan uppstå problem när man tecknar avtal med hjälp av skärmläsare eller tangentbord (t.ex. fokuseringsordningen, felmeddelanden, infobildernas textbeskrivningar, och inmatningsfälten saknar etikett och specifikation av obligatoriskhet) (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 3.3.1, 4.1.3)

Tjänster för inloggade på Helen.fi (Sävel Mobil)
 • Tjänstens språk har inte specificerats (WCAG 3.1.1)
 • Det förekommer brister i textbeskrivningarna (WCAG 1.1.1)
 • Med skärmläsaren förflyttar man sig till dolda objekt (WCAG 1.3.2)
 • Diagrammen på sidan Energiankäyttö kan inte användas med enbart skärmläsare eller tangentbord (WCAG 2.1.1)
 • Det programmässiga utförandet av ”dragspel” är otydligt när man använder skärmläsare (WCAG 4.1.2)
 • I mobilen är en del av elementen inte åtkomliga med skärmläsare (t.ex. knapparna för utloggning och språkval) (WCAG 2.1.1)    

Vår strävan är att bristerna ska avhjälpas under 2021.


b) innehållet omfattas inte av tillämpningsområdet för den tillämpliga lagstiftningen

 • På webbplatsen Helen.fi finns videoinnehåll som har offentliggjorts före 23.9.2020 och som saknar textning eller bildtolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som har offentliggjorts före 23.9.2020 inte göras tillgängligt i efterskott eller tas bort.
 • På webbplatsen Helen.fi. finns dokument som har offentliggjorts före 23.9.2018 och som inte är tillgängliga till alla delar. Enligt lagen behöver dokument som har offentliggjorts före 23.9.2018 inte göras tillgängliga i efterskott eller tas bort.    


Utarbetandet av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande utarbetades 15.12.2020. Utlåtandet grundar sig på tredje parts bedömning av om webbplatsen uppfyller kraven enligt direktivet (EU) 2016/2102.

Utlåtandet sågs senast över 22.12.2020.


Respons och kontaktuppgifter

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten? Meddela oss om saken! Du kan ta kontakt antingen med webbformuläret eller genom att ringa oss på nummer 09 617 8080 (vardagar 8-18). Helen Ab:s enhet Digitala lösningar samt Kommunikation är ansvariga för Helen Ab:s tjänsters tillgänglighet.


Verkställighetsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till upprätthållaren av webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi