Energirådgivning

Vi erbjuder energirådgivning för bostäder, bostadsrättsföreningar, byggare och renoverare. Vi ger också information om nya energilösningar.

För mer information


Klimatavtrycket från din egen förbrukning

Klimatavtrycket berättar hur mycket växthusgasutsläpp som uppstår till exempel när du kör bil, badar bastu eller äter ost.


Förbrukningskartläggning

Vid förbrukningskartläggningen lär vi dig känna igen saker som höjer hemmets energiräkning.


Råd om köp och användning av apparater

Vi ger dig råd om köp av energieffektiva apparater och fastighetsteknik till hemmet och om klok användning av dem.


Rådgivning om fastighetstekniken i hemmet


Gruppbesök för skolelever

Kom och hälsa på oss!


Energitorget

Energitorget berättar om energi på ett enkelt och åskådligt sätt.

Dela: