Klimatavtrycket från din egen förbrukning

Klimatavtrycket berättar hur mycket växthusgasutsläpp som uppstår till exempel när du kör bil, badar bastu eller äter ost. I klimatavtrycket till exempel för ost beaktas utsläppen från odlingen av foder till korna ända fram till osttillverkningen. 

Exempel på klimatavtryck uttryckt Exempel på klimatavtryck uttryckt 

Se hur mycket koldioxid några vardagliga saker ger upphov till.

 • En höghustvåas årsförbrukning av energi: ca 600 kg
 • En resa till Thailand 1250 kg
 • Helsingfors-Uleåborg-Helsingfors med familjebil: 206 kg
 • En metroresa från ändstation till ändstation: 1,4 kg/person
 • Mjölk 1 l: 1 kg
 • Ost 1 kg: 13 kg
 • Nötkött 1 kg: 15 kg
 • Griskött och broiler 1 kg: 5 kg
 • Fisk 1 kg: 1,5 kg
 • T-tröja: 7,2 kg
 • Smarttelefon: 190 kg

För mer information


Energirådgivning för kunder

Vi erbjuder energirådgivning för bostäder, husbolag, byggare och hus renoverare. Hitta också information om de nya energi förlösningar.


Förbrukningskartläggning

Vid förbrukningskartläggningen lär vi dig känna igen saker som höjer hemmets energiräkning.


Råd om köp och användning av apparater

Vi ger dig råd om köp av energieffektiva apparater och fastighetsteknik till hemmet och om klok användning av dem.


Rådgivning om fastighetstekniken i hemmet


Gruppbesök för skolelever

Kom och hälsa på oss!


Energitorget

Energitorget berättar om energi på ett enkelt och åskådligt sätt.

Dela: