Klimatavtrycket från din egen förbrukning

Klimatavtrycket berättar hur mycket växthusgasutsläpp som uppstår till exempel när du kör bil, badar bastu eller äter ost. I klimatavtrycket till exempel för ost beaktas utsläppen från odlingen av foder till korna ända fram till osttillverkningen. 

Exempel på klimatavtryck uttryckt

Se hur mycket koldioxid några vardagliga saker ger upphov till.

 • En höghustvåas årsförbrukning av energi: ca 600 kg
 • En resa till Thailand: 1250 kg
 • Helsingfors-Uleåborg-Helsingfors med familjebil: 206 kg
 • En metroresa från ändstation till ändstation: 1,4 kg/person
 • Mjölk 1 l: 1 kg
 • Ost 1 kg: 13 kg
 • Nötkött 1 kg: 15 kg
 • Griskött och broiler 1 kg: 5 kg
 • Fisk 1 kg: 1,5 kg
 • T-tröja: 7,2 kg
 • Smarttelefon: 190 kg

hinta-2.jpg

För mer information