Respons och reklamationer

Vi tar gärna emot respons på våra produkter och servicens kvalitet. 

Ge din respons elektroniskt eller per post till Helen Ab, 00090 Helsingfors.

Vid konsumenttvister, ber vi er vänligen ta kontakt med Amagistratens konsumenträttsrådgivning.

För mer information


Ta kontakt

Behöver du hjälp med faktuering eller kan vi kanske ge några tips om energiförbrukning? Här hittar du oss.


Aktuellt om el

Energifrågor är föremål för stort intresse just nu, och vår kundtjänst är extra hårt belastad. På den här sidan har vi sammanställt aktuell information om energimarknaden och svar på våra kunders vanligaste frågor.


Vanliga frågor

Hitta svaret på din fråga bland frågor och svar.