Respons och reklamationer

Vi tar gärna emot respons på våra produkter och servicens kvalitet. 

Ge din respons elektroniskt eller per post till Helen Ab, 00090 Helsingfors.

Vid konsumenttvister, ber vi er vänligen ta kontakt med Amagistratens konsumenträttsrådgivning.

För mer information