Nyhet / 4.12.2017

Energieffektiva stadshem planeras i det första SunZeb-kvarteret

Planeringen av SunZeb-kvarteret för varierande former av boende i Fiskehamnen i Helsingfors fortskrider. I kvarteret byggs bostäder där boendekvaliteten och energieffektiviteten lever upp till framtidens krav.

Energiatehokkaita kaupunkikoteja SunZeb-kortteliin

SunZeb-kvarteret är ett pilotobjekt i EU-projektet MySMARTLife, som testar framtidens smarta stadslösningar i Helsingfors.

Konceptet lämpar sig för urban stadsmiljö och utnyttjar solenergin optimalt. Det baserar sig på den innovativa SunZeb-modellen som tagits fram av Teknologiska forskningscentralen VTT och Helen. I SunZeb används byggnaderna som källor till förnybar energi. Den överflödiga värmelast från solen som upplevts som ett problem vid dagens byggnadssätt förvandlas i stället till en möjlighet.

Vid planeringen av kvarteret har man testat konceptet genom att göra beräkningsmodeller för hur olika lösningsalternativ påverkar energibehovet, förhållandena och kostnaderna. Vid granskningen har man beaktat flera variabler, bland annat boendekomfort, energieffektivitet och livscykeltänkande.

Hjälp av arbetsmetoden Verstas

Aktörerna i projektet – Asuntosäätiö, Fira, Kojamo och Helen – började fördomsfritt planera världens första SunZeb-kvarter. Planerna har bearbetats med hjälp av Firas koncept Verstas, där beställaren, användarna, planerarna och byggarna samlas för att förena sina kunskaper och planera det kommande projektet.

– Firas arbetsmetod Verstas har varit just det rätta sättet att planera den nya energieffektiva byggnad som SunZeb-konceptet representerar. När det dykt upp utmaningar under planeringens gång har man genast kunnat diskutera dem i verkstäderna ur flera olika perspektiv. Det har varit en glädje att följa planeringsteamets smidiga samarbete när konceptprinciperna omsatts i praktiken. Egenskaper som är viktiga för de boende, bland annat bra inomhusklimat och ljusa rum, tillgodoses utan att ge avkall på energieffektiviteten, säger forskningsteamets chef Jari Shemeikka på VTT.

Soliga och moderna bostäder med behagligt inomhusklimat

Till arkitekturen är lösningarna i kvarteret moderna och ljusa. SunZeb-konceptet ger möjlighet att använda stora fönsterytor och ger ett behagligt inomhusklimat alla årstider. Sommartid tillvaratas solenergi och övrig spillenergi och överskottsvärmen utnyttjas i Helsingfors fjärrvärmenät med hjälp av fjärrkylesystemet. Vintertid när solen står lågt värmer solstrålarna rummen och släpper in rikligt med dagsljus också under årets gråaste dagar.

- Kvarteret har ett fantastiskt läge vid havet och samtidigt bara ett stenkast från centrum. Sumparn ska bli ett förtätat och urbant område som skapar en fin kontrast mot det öppna havet. Särskilt från tornpartiet öppnar sig intressanta stadsvyer mot innerstaden och Fiskehamnen, och i öster ser man skogen på Blåbärslandet och Högholmen, säger Jaakob Solla på Arkkitehtitoimisto Konkret Oy.

Byggstart i slutet av 2018

Byggherrarna Asuntosäätiö, Fira och Kojamokoncernen uppför alla var sin fastighet i samma kvartershelhet. Byggstarten sker 2018 och i det första skedet byggs Asuntosäätiös Hitas-objekt och Kojamos Lumo-hyresbostäder. I det andra skedet kompletteras kvarteret med Firas och Asuntosäätiös objekt.

– SunZeb-konceptet sitter mycket bra i Asuntosäätiös verksamhetsmodell. Vi vill ha moderna boendelösningar för hyres-, bostadsrätts- och ägarbostäder, och framtidens smarta energilösningar är precis sådana. Efter Hitas-produktionen i det första skedet bygger vi bostadsrättsbostäder, som är mycket efterfrågade i Helsingfors, säger Asuntosäätiös VD Esa Kankainen.

– För oss har SunZeb-kvartershelheten ända från projektstarten varit en viktig del i helheten av miljövänligt stadsboende. Lumo-bostäderna som byggs här kommer att erbjuda en helt ny boendekvalitet, vilket överensstämmer med vår strategi att skapa bättre stadsboende, säger Kojamos fastighetsutvecklingsdirektör Kim Jolkkonen.

I Fiskehamnen testas framtidens smarta energilösningar. Genom att kombinera den senaste energi-, informations- och kommunikationstekniken skapas ett utsläppsnålt energisystem med tillhörande tjänster som överensstämmer med principerna om hållbar utveckling. År 2040 ska det finnas 25 000 invånare och 10 000 jobb i området.

"Projektet MySMARTLife har fått finansiering ur Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 enligt finansieringsprogram Nr 731297."

Läs mer om ämnet

Värme Smarta lösningar