Nyhet / 10.8.2017

Munkkisaareen pystytettiin taideseinä

På Munkholmens värmecentrals område i Helsingfors har det satts upp en konstvägg av stål, med ett mönster som speglar människans förhållande till energi.

 Taideseinä Munkkisaaressa

Konstväggen döljer de två underjordiska oljecisternernas takkonstruktioner och den intilliggande släckningspumpanläggningen.

- Projektet är ett led i moderniseringen av värmecentralen, med vars hjälp vi förbättrade säkerheten och förnyade tekniken, berättar enhetschef Juhani Aaltonen på Helen.

ÖVER 300 KVADRATMETER PERFORERAD STÅLPLÅT

Enligt arkitekt Nina Rusanen som planerat konstväggen gjorde projektet värmecentralsområdet till en integrerad del av stadsmiljön. Den mönstrade väggen av stålplåt gör att de tekniska konstruktionerna smälter in i miljön. Under den mörka tiden är konstväggen upplyst av ett gult LED-ljusband.

Temat med det genombrutna mönstret valdes ut vid idétävlingen Lämpöä liikkeellä, som arrangerades av Finsk Energiindustri rf och Humanistiska yrkeshögskolan. Mönstret baserar sig på stadsmålningen Urban Energy 1, som skapats av tävlingsvinnaren Matti Mikkilä som studerar vid Aalto-universitetet. Mönstret är inspirerat av urban stadsmiljö och speglar människans förhållande till energi.

Konstväggen på Munkholmen är byggd av 2 mm tjock perforerad syrafast stålplåt. Väggen består av cirka 330 kvadratmeter perforerad stålplåt.

Munkholmens värmecentral används som spets- och reservkraftverk för fjärrvärmen i Helsingfors innerstad. Den tas i drift vid behov när vädret är kallt och värme- och varmvattenförbrukningen stor. Anläggningen har fem pannor, var och en på 49,5 MW, som kan producera fjärrvärme för över 60 000 tvårumslägenheters behov.

Fakta

Moderniseringen av Munkholmens värmecentral

- Ändringsarbetena gjordes 2014–2016. Bakgrunden är Europeiska unionens nya industriutsläppsdirektiv.
- Den ena av de två oljecisternerna förnyades genom att en mindre cistern byggdes inuti den. Bränslet ersattes med tunn eldningsolja.

Anpassning till omgivningen

Planering av konstväggen: Nina Rusanen/Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co
Konstruktionsplanering: Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy
Fasadentreprenad: Inlook Oy
Konstväggens specialstål: Terästarvike Oy

 

 

Läs mer om ämnet

Värme