Nyhet / 1.11.2018

Fjärrvärmenätet fotograferas med värmekamera

I november kommer fjärrvärmenätet i Helsingfors att fotograferas med värmekamera från helikopter för att lokalisera eventuella värmeläckor.

Helikopterflygningarna görs efter solnedgången då det är mindre trafik på gatorna och solskenet inte stör värmekamerans funktion. Flygfotograferingarna görs i november när vädret medger och när marken är frost- och snöfri.

Värmekamerafotograferingarna används för att lokalisera eventuella värmeläckor samt övervaka och analysera överföringsledningarnas skick.

Fjärrvärmenätet fotograferas med värmekamera från 300 meters höjd. Helikoptern flyger i täta stråk fram och tillbaka över området som fotograferas. Eventuella läckor syns på bilderna som varma partier.

Vi beklagar eventuella bullerolägenheter från flygningarna.

Rekordfå fjärrvärmeläckor

I Helsingfors har fjärrvärmeläckorna minskat under hela 2000-talet, trots att fjärrvärmenätet kontinuerligt byggs ut när nya bostadsområden tillkommer. Det systematiska arbetet inom underhållshantering av fjärrvärmenätet samt den nya tekniken lägger en god grund för en pålitlig leveranssäkerhet.

Lämpökuvaus

Läs mer om ämnet

Värme Företag