Nyhet / 12.11.2018

Öppet möte för allmänheten om miljökonsekvenserna av Tattarmossens biovärmeanläggning tisdag 27.11.2018

Helen utreder möjligheterna att bygga ett biovärmeverk i Tattarmossen i Helsingfors. I november ordnar NTM-centralen i Nyland ett öppet möte för allmänheten där man berättar om resultaten av miljökonsekvensbedömningen.

Helen förbereder sig för att avstå från stenkol 2029 i enlighet med regeringens riktlinje. Det snabbaste sättet att ersätta stenkol är biomassa, därför utreds byggandet av nya biovärmeverk i Helsingfors. Målet är att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen i Helsingfors och öka användningen av förnybar energi.

För det planerade biovärmeverket i Tattarmossen har man under 2018 gjort en lagstadgad miljökonsekvensbedömning (MKB), där man bedömer biovärmeverkets påverkan på människor och miljö. MKB-beskrivningen som redogör för resultaten av bedömningen är nu färdig, och NTM-centralen i Nyland som är kontaktmyndighet i projektet ordnar ett möte för allmänheten om saken

tisdag 27 november 2018 i Puistolan peruskoulu (Koutavägen 2) kl. 17.00 ­– 20.00.

MKB-mötet är öppet för allmänheten och ingen särskild anmälan behövs. I möteslokalen har man satt upp montrar där besökarna kan bekanta sig med bedömningsresultaten och diskutera med dem som utarbetat bedömningen och med representanter för Helen Ab. Man kan besöka mötet och bekanta sig med montrarna när som helst mellan kl. 17 och 20.

MKB-beskrivningen är framlagd 16.11.2018 – 11.1.2019 på följande platser:
Malms bibliotek, Parkstads bibliotek samt på nätet www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA

Åsikter och utlåtanden om MKB-beskrivningen kan framföras skriftligen genom att lämna in dem till NTM-centralen i Nyland senast 11.1.2019.

Helens mål är att ersätta stenkol inom energiproduktionen

Helen planerar att bygga nya biovärmeverk i Helsingfors. Planerna gäller områden i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen. Biovärmeverken ska ersätta användning av stenkol och säkerställa att fjärrvärmen räcker till.

De planerade värmeverken skulle producera förnybar fjärrvärme och ersätta stenkol i fjärrvärmeproduktionen. Värmeverken skulle drivas med biobränslen från hållbara källor så som pellets och skogsflis.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen investerar som bäst i förnybar och mer decentraliserad stadsenergi och biovärmeverken är en del av det omfattande investeringsprogrammet.

Fakta:

- Helen förbereder sig för att avstå från stenkol 2029 i enlighet med regeringens riktlinje.
- Det snabbaste sättet att ersätta stenkol är biomassa, därför planerar Helen nya biovärmeverk i Helsingfors. Biovärmeverken skulle byggas i etapper.
- Förutom i Tattarmossen planeras anläggningar också i Nordsjö och Dammen.
- I Tattarmossen planeras ett fliseldat värmeverk med en fjärrvärmeeffekt på 130 MW. Helen utreder möjligheten att förutom flis även utnyttja returbränslen.
- Vid handeln med såväl biomassa som andra bränslen förutsätter Helen hållbarhet av sina avtalspartner.
- Helens mål är 100 % hållbar biomassa. De trädbränslen vi köper är antingen hållbarhetscertifierade (t.ex. PEFC, FSC eller SBP) eller ursprungskontrollerade på något annat sätt.

Läs mer om ämnet

Värme Företag Klimatneutralitet