Nyhet / 27.2.2018

Värmen räcker till i Helsingfors trots kylan

Enligt väderprognoserna kommer den kalla perioden att fortsätta. Helens fjärrvärmeproduktion fungerar normalt och värmen räcker till åt alla.

Torsdagen den 22 februari var vinterns hittills kallaste dag i Helsingfors med en temperatur på -21,4 grader. Rekordet kan mycket väl slås denna vecka, om de kallaste väderprognoserna slår in. 

Helens kraftvärmeverk på Sundholmen, Hanaholmen och i Nordsjö producerar just nu värme och el på nästan full effekt. Världens i sitt slag största värmepumpsanläggning under markytan i Sörnäs går också för fullt. Efter detta startas värmecentraler på olika håll i Helsingfors allt efter kundernas värmebehov.

– Fjärrvärmenätet i Helsingfors är driftsäkert och det finns tillräckligt med värme att tillgå, även om det kalla vädret skulle fortsätta, lovar direktör Marko Riipinen på Helen Ab. – De stora kraftvärmeverken går redan på full effekt, men värmecentralernas produktionskapacitet räcker till också för en betydligt högre efterfrågan på värme.

Förbrukningstopparna jämnas ut med värmelager

Värmeförbrukningen varierar inte bara med årstiden utan också med tidpunkten på dygnet. Värmebehovet är större på dagen än på natten. På morgonen ökar förbrukningen snabbt när invånarna vaknar till en ny dag och använder tappvarmvatten, och när ventilationen i affärsfastigheter och kontorsbyggnader återgår till normalläge. Därför lagrar Helen kraftvärmeproducerad värme i stora vattencisterner, värmelager, i Nordsjö och på Sundholmen. När det behövs mer värme på morgonen matas extra effekt ut i fjärrvärmenätet från energilagren.

Helen planerar också att bygga nya, enorma grottvärmelager som komplement till energisystemet. Med hjälp av de jättelika grottvärmelagren som rymmer flera hundra tusen kubikmeter kan förbrukningstopparna jämnas ut till och med på veckonivå.

Läs mer om ämnet

Värme