Nyhet / 29.11.2019

Helen avstår från vattenkraftverket i Gammelstadsforsen

Helen slutar använda Gammelstadsforsens kraftverksmuseum för energiproduktion. Museikraftverket har ingen nationell betydelse för energiproduktionen, men kraftverket och särskilt dammen i Gammelstadsforsen har negativ inverkan på åns ekosystem och på vandringsfiskarna.

Gammelstadsforsens kraftverksmuseum är en del av Helsingfors industritradition och har både kulturella värden och rekreationsvärden. Vattenkraft har producerats bara när vattenståndet har varit tillräckligt högt – till exempel i år har kraftverket varit i drift bara tre dagar på grund av det låga vattenståndet. Helen har sålt el som producerats med museivattenkraft till sina kunder som en del av produkten Miljöpenni. De här kunderna har varit färre än 200, och de får i fortsättningen el som producerats med förnybar vindkraft i stället för museivattenkraft.

Flexibilitet i energisystemet

Vattenkraft är förnybar energi och ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringen. Vattenkraft ger möjlighet att öka mängden utsläppssnål förnybar energi med varierande produktion och ger behövlig flexibilitet i energisystemet. Energilager och flexibel förbrukning är andra sätt att skapa flexibilitet, men deras betydelse på marknaden är än så länge liten. I framtiden kommer reglerbar vattenkraft att spela en ännu viktigare roll i ett utsläppssnålt energisystem.

All energiproduktion påverkar miljön. Den största miljöpåverkan hos vattenkraft är att den påverkar vattnets ekosystem, i synnerhet vandringsfiskarna. Att avlägsna hinder för fiskvandringen som saknar betydelse för energiproduktionen är ett bra sätt att främja naturens mångfald.

FAKTA:

  • Kraftverksmuseets byggnader och dammen i Gammelstadsforsen ägs av Helsingfors stad.
  • Gammelstadsforsens vattenkraftverk har en produktionseffekt på 0,25 MW.
  • Kraftverkets produktion av vattenkraft upphör i slutet av 2019.
  • När produktionen upphör säkerställer man vattenvägen och brandsäkerheten och kopplar bort kraftverksutrustningen från elnätet.