Nyhet / 4.4.2019

Ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten byggs i Nordsjö

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen kylvattencirkulation och värme från havsvatten som värmekälla. I Finland finns inga andra värmepumpar i den här storleksklassen som utvinner värme från havsvatten.

Helens mål är att minska utsläppen från energiproduktionen och öka användningen av förnybar energi. Under den senaste tiden har Helen särskilt investerat i värmepumpar och värmelager, och den nya värmepumpen som byggs i Nordsjö fortsätter på samma linje. Det nya med lösningen i Nordsjö är att man utnyttjar värme från havsvatten – veterligen har detta inte testats tidigare vare sig i Helsingfors eller någon annanstans i Finland. Värmepumpen utvinner dels värmeenergi som binds i havsvattnet under sommaren och dels spillenergi från Nordsjökraftverkens interna kylvattencirkulation och använder den utvunna energin som fjärrvärme.

- En värmepump är en bra lösning för att effektivisera Nordsjökraftverkens egen produktionsprocess. Med hjälp av värmepumpen kan vi ta vara på spillvärmen från produktionsprocessens kylvatten och använda den i fjärrvärmenätet. Genom att utvinna värme från havsvatten kan vi förlänga värmepumpens årliga drifttid och därmed förbättra investeringens lönsamhet, säger projektchef Karoliina Muukkonen på Helen.

Värmepumpsinvesteringarna en del av en klimatneutral framtid

Det smarta energisystemet och fjärrvärme- och fjärrkylenäten i Helsingfors ger möjlighet att flexibelt kombinera ny teknik med olika produktionssätt. På Helen ses värmepumparna som en viktig del av framtidens energisystem: de är ett naturligt sätt att utnyttja nya värmekällor inom fjärrvärmeproduktionen. Helsingfors har redan två värmepumpsanläggningar: Katri Vala och Esplanaden. Sommartid kan redan största delen av den fjärrvärme som behövs produceras genom att recirkulera spill- och överskottsvärme. Katri Valas värmepumpsanläggning förstoras som bäst med en ny sjätte värmepump, och värmepumpen i Nordsjö ökar Helens produktion av recirkulerad värme ytterligare.

Läs mer om havsvattenvärmepumparnas användningsmöjligheter i Helsingfors i bloggen.

Fakta:

  • Värmepumpen byggs som en del av processen i Nordsjö kraftvärmeverk och placeras i en separat byggnad bredvid den nuvarande kraftverksbyggnaden.
  • Som värmekällor för värmepumpen används under vintermånaderna spillvärme från kraftverkets interna kylvattencirkulation och övriga årstider värme från havsvatten, som i medeltal kan utnyttjas ungefär halva året.
  • Enligt kalkylerna kan värmepumpen i sin produktion utnyttja i medeltal 20 procent värme från havsvatten och 80 procent spillvärme från kylvatten i kraftverkets interna processcirkulation.
  • För finska förhållanden är värmepumpen stor, till storleken motsvarar den pumparna i Helens värmepumpsanläggning under Esplanaden.
  • Värmepumpen har en fjärrvärmeeffekt på cirka 13 MW och en fjärrkyleeffekt på 9,5 MW.
  • Byggnadsarbetena inleds 2020 och den nya värmepumpen kan tas i drift 2022.
  • Investeringens värde är cirka 15 miljoner euro.
  • Värmepumpen minskar Helens koldioxidutsläpp med uppskattningsvis 30 000 ton per år.
  • Helen har redan två underjordiska värmepumpsanläggningar: Katri Vala i Sörnäs och Esplanaden i stadskärnan. Katri Valas värmepumpsanläggning förstoras som bäst med en ny sjätte värmepump.
  • Elskatten har väsentlig inverkan på värmepumparnas lönsamhet.

För finska förhållanden är värmepumpen stor, till storleken motsvarar den pumparna i Helens värmepumpsanläggning under Esplanaden.

Läs mer om ämnet

Värme Företag Klimatneutralitet