Nyhet / 9.6.2020

OP övergår till utsläppsfri värme

OP:s verksamhetslokaler i Vallgård värms hädanefter med utsläppsfri Cirkulär värme, som till 100 procent består av spillvärme som återvunnits. Övergången till utsläppsfri Cirkulär värme gör att OP Gruppen kan minska sina egna utsläpp med cirka 4,6 procent.

Besparingen motsvarar de årliga utsläppen från cirka 500 personbilar, vilket innebär över 7 miljoner körda kilometer. Cirkulär värme från Helen är vidareförädlad spillvärme som till 100 procent är återvunnen. Spillvärmen kommer t.ex. från datorhallar, kylning av fastigheter, avloppsvatten och industriprocesser och levereras till kunderna via fjärrvärmenätet.

– Övergången till utsläppsfri värmeenergi är för våra lokalers del ett steg på vägen mot det mål om klimatneutralitet fram till 2025 som vi satte 2017. Också i OP Gruppen har vi förbundit oss att under 2020 utföra 20 klimatgärningar, varav det här är en, säger hållbarhetschef Satu Kuoppamäki på OP Gruppen.

– OP är den första banken i Finland som utnyttjar utsläppsfri Cirkulär värme. På Helen kommer vi att göra betydande investeringar i klimatneutral och utsläppssnål värmeproduktion under de närmaste åren. Cirkulär värme som är helt utsläppsfri och CO2-neutral är en del av detta, berättar kundrelationschef Tuomas Ojanperä på Helen.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet