Nyhet / 20.8.2021

Dekorerade elskåp för folk samman och piggar upp gatubilden i Helsingfors

Redan i 20 års tid har Helen gett hundratals stadsbor möjlighet att dekorera elskåp. I sommar har Helens egen personal för första gången fått dekorera elskåp, eftersom man ville erbjuda dem ett tryggt sätt att umgås i coronatider.

Pienennetty maalaaminen.jpg

Två av Helens personal dekorerar elskåp i Snellmansgatan.

Helen är ett företag som är kritiskt för försörjningsberedskapen, och därför har stränga coronarestriktioner tillämpats i organisationen. Övergången till distansarbete förde med sig nya utmaningar, men samtidigt har det också fått folk att hitta på nya sätt att upprätthålla gemenskapen.

För att värna om samarbetets kraft och gemenskapskänslan under coronan erbjöd Helen sin personal tillfälle att dekorera elskåp. Genom jippot ville man ge personalen möjlighet att göra någonting kreativt och annorlunda.

– Att göra saker tillsammans är något som minimerats i många företag, men här såg vi en ypperlig chans att erbjuda teamen ett tryggt sätt att tillbringa lite tid tillsammans och låta den gemensamma kreativiteten flöda. Det här var också ett strålande sätt att föra folk samman över organisations- och teamgränserna, säger Sanna Lavonen, som är chef för Helens enhet Personal- och kundupplevelse.

Personalens vilja att delta var en positiv överraskning för de personer som organiserade elskåpsprojektet, eftersom fler entusiastiska team än väntat ville vara med. Deltagarna berättade att den gemensamma dekorationsstunden var rolig, nästan som en exkursion. För många var dekorationen av elskåpen också ett sätt att träffa sina kolleger fysiskt för första gången.

– Vårt team tände genast på dekorationsidén. Vi har inte träffats ansikte mot ansikte och inte hunnit göra särskilt mycket tillsammans heller, eftersom vi började jobba med den nuvarande teamsammansättningen först vid årsskiftet. Nu kan vi göra det till en årlig tradition att träffas och beundra vårt fina elskåpskonstverk, säger gruppchef Elisa Jernmark på Helen.

Dekorationen av elskåp erbjuder gemensam aktivitet även för stadsborna

Under årens lopp har hundratals personer, från dagisgrupper till pensionärer och från amatörer till konstnärer, målat konst i gatubilden genom samarbetsprojekt av olika slag. Också kändisar har varit med och målat, bland annat Linda Liukas, nydanare inom programmeringsbranschen, Sampo Marjomaa, TV-ansikte och underhållare samt Emilio Mäkipää, känd graffare i gatukonstkretsar.

Att skapa konst för folk samman, och i många stadsdelar har dekorationen av elskåp blivit ett gemensamt projekt för invånarna. Till exempel i Hertonäs har pensionärsgrupper dekorerat elskåp tillsammans, i Arabiastranden har skapandet av konst på elskåp varit ett traditionellt inslag i gatufestivalen i Arabia, och i Kottby har invånarna gjort en virtuell karta över elskåp med Kalevalamotiv i sitt område.

Maalit pienennetty.jpg

Fakta:

  • Med elskåp avses Helen Elnäts kabelskåp, via vilka el distribueras till kunderna
  • I Helsingfors finns drygt 7 500 elskåp, och vid utgången av 2021 kommer cirka 750 av dem att vara prydda med konst som piggar upp gatubilden.
  • Elskåp blir ofta föremål för klotter, och därför har man börjat täcka dem med planerade och ändamålsenliga konstverk.
  • Konstnärerna skickar först en skiss av sitt motiv till Helen för godkännande, innan de får lov att måla.
  • Genom elskåpskonstverken ser Helen Elnät till att skåpen är snygga och prydliga, samt tar samhällsansvar och bidrar till att utveckla stadsbilden.
  • Kontakta Helen Elnät om du blev intresserad och vill be om lov att måla konst på ett elskåp.

Läs mer om ämnet

Helen