Nyhet / 11.11.2021

Helens styrelse utreder möjligheten att avstå från stenkol i Sundholmens kraftverk fem år i förtid

Helens styrelse har beslutat starta en utredning av möjligheten att avstå från stenkol i Sundholmens kraftverk senast den 1 april 2024 i stället för 2029 som man tidigare hade som mål. Helen skulle alltså helt upphöra med användningen av stenkol fem år tidigare än planerat. I fråga om Hanaholmens kraftverk beslutade man likaså att tidigarelägga stängningen av kraftverket och nedläggningen av produktionen till 1.4.2023.

Helen har redan i många år byggt upp en klimatneutral energiplattform. Som exempel kan nämnas återvinning av spillvärme, värmelager, värmepumpsanläggningarna som varit i drift sedan 2006 och de som byggts efter det, samt biovärmeverket och havsvattenvärmepumpen i Nordsjö. Ett eventuellt förtida avstående från stenkol i Sundholmens kraftverk skulle påskynda Helens övergång till ett decentraliserat stadsenergisystem, vilket skulle sätta fart på utnyttjandet av den nya energierans möjligheter både för Helen och för kunderna.

Att fokus i ännu högre grad sätts på övergång till ett decentraliserat energisystem och uppbyggnad av en heltäckande energiplattform i enlighet med den utredning som nu startar sätter press på att genomföra förändringar i organisationen. Utredningen om tidigareläggning innebär att man inleder samarbetsförhandlingar på Helen. Förhandlingarna omfattar de drygt 400 anställda inom affärsområdet Produktion och egendom. Enligt arbetsgivarens preliminära bedömning kan antalet anställda inom Produktion och egendom minska med högst 320 personer till följd av anpassningsåtgärderna.

Helen informerar om planerna för Sundholmens kraftverk efter Helens styrelses beslut i december-januari.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme