Nyhet / 10.8.2022

Helen och Elisa värmer bostäder i Helsingfors med spillvärme från datacentral

Att fånga upp spillvärme och utnyttja klimatneutral värme ökar självförsörjningen med energi och ger möjlighet att värma tusen bostäder i Helsingfors.

Energibolaget Helen och Elisa, föregångare inom telekommunikations- och digitala tjänster samt inom 5G, har avtalat om utnyttjande av spillvärme som uppkommer i datacentralen. Avtalet går ut på att spillvärme som fångas upp i samband med kylningsprocessen av Elisas moderna datacentral i Böle överförs till fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och företag i närområdet. Som mest kan den uppfångade spillvärmen från datacentralen ersätta det årliga värmebehovet för ända upp till tusen tvårumslägenheter.

Kretsloppssamarbetet mellan Elisa och Helen baserar sig på ett öppet fjärrvärmenät. Med öppet eller dubbelriktat fjärrvärmenät avses ett värmenät där kunderna dels kan köpa fjärrvärme och dels sälja värme som de själva producerat till energibolaget. Genom att recirkulera existerande värme går det att öka mängden utsläppsfri värme i Helsingfors och spara resurser.

Elisa har varit ett klimatneutralt bolag sedan 2020 och Helens mål är att vara klimatneutralt senast 2030.

- Finländarna anser att återvinning och användning av förnybara material är ett av de viktigaste måtten på hållbar företagsverksamhet. Återvinning är klokt också inom energianvändningen. Att investera i både energisjälvförsörjning och teknik som främjar energieffektivitet är viktigare än någonsin. Samarbetet med Elisa är en utmärkt möjlighet att leverera ökade mängder återvunnen värme till våra kunder genom att utnyttja vår energiplattform, säger Henrietta Lahti, som är ansvarig för Helens spillvärmelösningar för företag.

Att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen har varit ett led i Elisas strategi sedan 2009. Utnyttjande av spillvärme från datorhallar minskar klimatavtrycket och ersätter fossila bränslen inom fjärrvärmeproduktionen. Spillvärme från Elisas stora datorhallar i Säteri och Hagalund i Esbo har redan i flera år styrts till uppvärmning, och fjärrkylan som använts i datacentralerna är till 100 procent förnybar.

- Elisas mission är en hållbar framtid genom digitalisering, och vi har starkt förbundit oss till hållbar utveckling i all vår verksamhet. Samarbetet med Helen förbättrar energieffektiviteten för vår datorhall i Böle så att den blir miljöpositiv, vilket betyder att datacentralen minskar de globala utsläppen. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder digitala lösningar som producerats på ett ännu hållbarare sätt, säger Sami Rajamäki, som är ansvarig för nätlösningar på Elisa.

Spillvärme från datacentraler är ett viktigt led i Helens övergång till ett decentraliserat energisystem, där energi produceras med hjälp av flera källor. Datacentraler är en ypperlig värmekälla, eftersom deras värmealstring är jämn under hela året. Helens 1 409 kilometer långa unika fjärrvärmenät i Helsingfors ger möjlighet att ansluta olika spillvärmemodeller till nätet – t.ex. datacentralen i Böle – och är en utmärkt plattform för nya klimatneutrala lösningar.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet