Nyhet / 20.7.2022

Nya Yritys Helen erbjuder information om energiförbrukningen ända ner på timnivå

Helen utvecklar övergripande digitala tjänster för kunderna. Tjänsterna gör det lättare för kunderna att sköta ärenden och ger ny insikt om energiförbrukningen. För företags- och bostadskunder har Helen lanserat den nya digitala tjänsten Yritys Helen. Den ger möjlighet att hålla koll på fastighetens energiförbrukning ända ner på timnivå för de tre senaste åren.

Helen har i allt snabbare takt tagit fram digitala tjänster för sina kunder inom energibranschen. Tidigare har Helen lanserat tjänsten Oma Helen för konsumentkunder. Tjänsten har tagits i bruk av över 250 000 kunder. Yritys Helen erbjuder e-tjänster och bevakning av energiförbrukningen för företags- och bostadsbolagskunder.

– Energibranschen digitaliseras på samma sätt som övriga branscher, och vi vill vara föregångare i den här förändringen, säger Tuomas Teuri, direktör för Digitala lösningar på Helen.

Helens digitala tjänster utvecklas så att de ska vara övergripande. I fortsättningen kan kunderna sköta alla sina energiärenden när och var som helst. Flexibla och skräddarsydda digitala tjänster möjliggör en ännu bättre kundupplevelse och underlättar kundernas vardag.

– Med hjälp av information kan vi ge kunderna ny insikt om den egna energiförbrukningen. När vi fortlöpande lägger till nya informationskällor som komplement till förbrukningsdata, kan vi ta fram ännu verkningsfullare datatjänster, tillägger Teuri.

Data och digitalisering visar vägen mot klimatneutralitet

Data och digitalisering möjliggör inte bara bättre tjänster för kunden utan också snabbare grön omställning. Helen har förbundit sig att nå klimatneutralitet fram till 2030. Utnyttjandet av data och digitalisering sätter fart på övergången till ett decentraliserat energisystem, där energi produceras från olika källor.

– Med hjälp av avancerade analyser och artificiell intelligens gör vi energisystemets funktion effektivare, sammanfattar Mikko Muurinen, chef för funktionen Data och artificiell intelligens. – Lösningar inom analys och artificiell intelligens hjälper till att identifiera nya möjligheter för att minska klimatavtrycket.

Som en lösning inom artificiell intelligens bygger Helen upp en digital tvilling till sitt fjärrvärmenät för att kunna utnyttja energiflödena effektivare. På så sätt kan Helen i framtiden bättre förutse och optimera produktionen, efterfrågan, distributionen och lagringen av energi.

Den nya tidens energitjänster utvecklas med kunden i fokus

Med hjälp av tjänsten Yritys Helen kan företags- och bostadsbolagskunder hålla koll på sin energiförbrukning och få en bättre inblick i den. Bland annat kan kunderna jämföra sin fjärrvärmeförbrukning med motsvarande tidpunkt året innan.

– I tjänsten Yritys Helen har vi satsat på lättanvändhet och användarvänlighet. Kunderna behöver inte vara insatta i energibranschen, utan den information och de rapporter som tjänsten erbjuder är lättbegripliga, sammanfattar Kaisa Sundman, chef för funktionen Digitala kanaler.

Vid utvecklingen av Yritys Helen utnyttjar man kundförståelsen. Kunderna har ända från början engagerats i planeringen av tjänsten Yritys Helen. Tjänsten utvecklas fortsättningsvis med lyhördhet för kunderna.

Ta i bruk tjänsten Yritys Helen på vår webbplats (på finska)