Nyhet / 14.2.2024

Den politiska strejkens inverkan på vår verksamhet

Den politiska strejken mellan 14–16 februari kan påverka vår kundservice. Under strejken kan kötiderna i vår telefontjänst vara längre än vanligt. Vår kundtjänst betjänar normalt efter strejken.

Strejken kommer också att påverka elproduktionen i kraftverken i Helsingfors. Elproduktionen vid Sundholmens kraftverk kommer att vara begränsad och Nordsjös kraftvärmeanläggningar kommer inte att vara i drift under strejken.  

Under strejken strävar vi efter att säkerställa att produktionen och distributionen av fjärrvärme är säkrad så att våra kunder inte upplever några avbrott i värmeleveranserna.

Läs mer om ämnet

Helen