Störningsmeddelande / 30.8.2022

Vår kundservice är ovanligt överbelastad. Tidvis kan det uppstå situationer då alla köplatser är upptagna och då kan vi inte ta emot nya telefonsamtal.

Vår kundservice är ovanligt överbelastad. Tidvis kan det uppstå situationer då alla köplatser är upptagna och då kan vi inte ta emot nya telefonsamtal. 

Oma Helen-applikation betjänar dig dygnet runt. I appen kan du enkelt hantera ditt elavtal och även sköta andra energiärenden