Energiproduktion i ständig utveckling

Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem. Vi producerar el, värme och kyla i våra produktionsanläggningar som huvudsakligen är belägna i Helsingfors. Vi förbättrar kontinuerligt våra sätt att producera, lagra och återvinna energi.

Energiproduktion

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.
Energiproduktion

Energiproduktion i Helsingfors

Vi producerar energi effektivt genom kraftvärmeproduktion och jämnar ut produktionen med hjälp av värme- och kyllager. Vi producerar solkraft i våra egna kraftverk, den övriga förnybara energin köper vi från andra delar av landet via intressebolag.
Energiproduktion

Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!
Energiproduktion

Energins ursprung

Se vad elen, fjärrvärmen och fjärrkylan produceras med.
Energiproduktion

De specifika utsläppen från energin

Vi anger utsläppen per producerad enhet energi.
Energiproduktion

Energikällor

Våra energikällor är stenkol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft, spillvärme, havsvatten, träpellets, biogas, eldningsolja samt vindkraft och solenergi.