Energins ursprung

Ursprunget av el

2021

Energiamuoto %
Förnybara 45
Fossila 13
Kärnkraft 42

Av den sålda elen 42 % såldes som förnybara separata produkter och 26 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2020

Energiamuoto %
Förnybara 31
Fossila 17
Kärnkraft 52

Av den sålda elen 28 % såldes som förnybara separata produkter och 30 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2021

Energikälla %
Olja 4,5
Naturgas 30,4
Bio 8,2
Kol 45,6
Värmepumpen 11,2

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

2020

Energikälla %
Olja 0,5
Naturgas 42,3
Bio 3,4
Kol 46,1
Värmepumpen 7,7

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

Ursprunget av fjärrkyla

2020

Energiform %

Värmepumpar

88

Absorbtion

3

Kompressorer

4
Havsvatten 5

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2019

Energiform %

Absorbtion

6
Havsvatten 1
Kompressorer 2

Värmepumpar

91

För mer information


Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.


Energiproduktion i Helsingfors

Vi producerar energi effektivt genom kraftvärmeproduktion och jämnar ut produktionen med hjälp av värme- och kyllager. Vi producerar solkraft i våra egna kraftverk, den övriga förnybara energin köper vi från andra delar av landet via intressebolag.


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


De specifika utsläppen från energin

Vi anger utsläppen per producerad enhet energi.


Energikällor

Våra energikällor är stenkol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft, spillvärme, havsvatten, träpellets, biogas, eldningsolja samt vindkraft och solenergi.