Energins ursprung

Ursprunget av el

2021

Energiamuoto %
Förnybara 45
Fossila 13
Kärnkraft 42

Av den sålda elen 42 % såldes som förnybara separata produkter och 26 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2020

Energiamuoto %
Förnybara 31
Fossila 17
Kärnkraft 52

Av den sålda elen 28 % såldes som förnybara separata produkter och 30 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2021

Energikälla %
Olja 4,5
Naturgas 30,4
Bio 8,2
Kol 45,6
Värmepumpen 11,2

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

2020

Energikälla %
Olja 0,5
Naturgas 42,3
Bio 3,4
Kol 46,1
Värmepumpen 7,7

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

Ursprunget av fjärrkyla

2021

Energiform %

Värmepumpar

95,1

Absorbtion

2,2

Kompressorer

1,8
Havsvatten 0,8

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2020

Energiamuoto %
Värmepumpar 88
Absorbtion 3
Kompressorer 4
Havsvatten 5

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.