Energins ursprung

Ursprunget av el

2019

Energiamuoto %
Förnybara 37
Fossila 24
Kärnkraft 39

Av den sålda elen 34 % såldes som förnybara separata produkter och 10 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2018

Energiamuoto %
Förnybara 36
Fossila 30
Kärnkraft 34

Av den sålda elen 31 % såldes som förnybara separata produkter och 3 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2018

Energikälla %
Olja 1
Naturgas 35
Bio 3
Kol 53
Värmepumpen 8

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

2017

Energikälla %
Olja 1
Naturgas 28
Bio 2
Kol 61
Värmepumpen 8

Ursprunget av fjärrkyla

2018

Energiform %

Värmepumpar

84

Absorbtion

8

Kompressorer

7
Havsvatten 1

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2017

Energiform %

Absorbtion

6
Havsvatten 4

Värmepumpar

90

För mer information


Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.


Energiproduktion i Helsingfors

Vi producerar energi effektivt genom kraftvärmeproduktion och jämnar ut produktionen med hjälp av värme- och kyllager. Vi producerar solkraft i våra egna kraftverk, den övriga förnybara energin köper vi från andra delar av landet via intressebolag.


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


De specifika utsläppen från energin 

Vi anger utsläppen per producerad enhet energi.


Energikällor

Våra energikällor är stenkol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft, spillvärme, havsvatten, träpellets, biogas, eldningsolja samt vindkraft och solenergi.

Dela: