Hållbarhet

Energi är en livsnödvändig del av ett fungerande samhälle. Helen levererar el, värme och kyla samt energirelaterade tjänster till sina kunder varje dag på året. Vi vill säkerställa att vi är marknadens mest kundfokuserade energibolag och gör den nya energierans möjligheter tillgängliga för var och en. Vi tar fram nya lösningar för ännu renare energiproduktion och hållbarare förbrukning.

Hållbarhet på Helen

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten berättar om hållbarheten och hållbarhetsledningen i hela Helenkoncernen samt om viktiga händelser under 2021.
Hållbarhet på Helen

Hållbarhetsprogram

Vårt hållbarhetsprogram för åren 2022–2024 är lagt upp på grundval av intressentgruppsdialogen.