Ekonomiska publikationer

Helens årsberättelse består av hänt under året, koncernbokslut och hållbarhet.

Årsberättelse 

2020

Läs här

Årsberättelse 

2019

Läs här

Årsberättelse 

2018

Läs nu

Årsberättelse 

2017

Läs nu

För mer information


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Strategi 

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.


Nyheter

Vi publicerar nyheter med anknytning till vår verksamhet. Du kan bläddra bland nyheterna efter typ och kategori.

Dela: