Ekonomiska publikationer

Helens årsberättelse består av hänt under året, koncernbokslut och hållbarhet.

Helens årsberättelse

Årsberättelse 2021

Läs här

Årsberättelse 2020

Läs här

Årsberättelse 2019

Läs här

Årsberättelse 2018

Läs här

För mer information


Se energin i nytt ljus

Helen uppstod för mer än 100 år sedan ur behovet att förse den rökiga staden med tryggare och miljövänligare energi. På den vägen är vi än i dag – för allas vår skull.


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Strategi

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.