Organisation

 

Läs mer om Helen Ab:s affärsmodell, ledningsgrupp och styrelsemedlemmar. Vi är en av Finlands största energikoncerner.  

 

Ledningsgrupp

Juha-Pekka Weckström VD
Harri Mattila Direktör, Energianskaffning och partihandel
Rauha Bato-Liukkonen Direktör, Personal, Fastigheter, Marknadsföring, Kommunikation och Kundupplevelse
Heikki Hapuli Direktör, Produktion och egendom
Timo Rajala Direktör, Ekonomi
Tuomas Teuri CDO, Digitala lösningar
Sari Mannonen Direktör, Lösningsverksamheten

För mer information


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Ekonomiska publikationer 

I vår årsberättelse hittar du ekonomiska nyckeltal och en hållbarhetsrapport. Delårsöversikterna berättar om vår verksamhet på kortare sikt.


Strategi 

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.


Nyheter

Vi publicerar nyheter med anknytning till vår verksamhet. Du kan bläddra bland nyheterna efter typ och kategori.


Helenkoncernen


Styrelse

Dela: