Organisation

Läs mer om Helen Ab:s affärsmodell, ledningsgrupp och styrelsemedlemmar. Vi är en av Finlands största energikoncerner.  

Helen

Ledningsgrupp

Olli Sirkka Verkställande direktör
Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
Harri Mattila Direktör, Energianskaffning och partihandel
Rauha Bato-Liukkonen Direktör, Personal- och Kundupplevelse
Timo Rajala Direktör, Ekonomi
Tuomas Teuri CDO, Digitala lösningar
Sari Mannonen Direktör, Lösningsverksamheten
Anu-Elina Hintsa Direktör, Försäljning och Kundservice
Timo Aaltonen Direktör, Energiplattform och produktionslösningar

Bakgrundsinformation för ledningsgruppen

Olli Sirkka, Verkställande direktör
Verkställande direktör sedan 1/2023
Diplomingenjör

Maiju Westergren, Hållbarhet och samhällsrelationer
I ledningsgruppen sedan 2/2021
Diplomingenjör

Harri Mattila, Energianskaffning och partihandel
I ledningsgruppen sedan 2001
Diplomingenjör

Rauha Bato-Liukkonen, Personal- och kundupplevelse
I ledningsgruppen sedan 2017
Filosofie magister

Timo Rajala, Ekonomi
I ledningsgruppen sedan 2016
Ekonomie magister

Tuomas Teuri, Digitala lösningar
I ledningsgruppen sedan 9/2019
Diplomingenjör

Sari Mannonen, Lösningar och utveckling av produktportföljen
I ledningsgruppen sedan 5/2020
Doktor i biokemi

Timo Aaltonen, Energiplattform och produktionslösningar
I ledningsgruppen sedan 9/2020
Diplomingenjör

Anu-Elina Hintsa, Försäljning och kundtjänst
I ledningsgruppen sedan 9/2020
Ekonomie magister och politices magister

För mer information


Se energin i nytt ljus

Helen uppstod för mer än 100 år sedan ur behovet att förse den rökiga staden med tryggare och miljövänligare energi. På den vägen är vi än i dag – för allas vår skull.


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Ekonomiska publikationer

I vår årsberättelse hittar du ekonomiska nyckeltal och en hållbarhetsrapport. Delårsöversikterna berättar om vår verksamhet på kortare sikt.


Strategi

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.